màsters i postgraus

Els màsters i postgraus formen persones que s'adapten als perfils que demanen les empreses de l'entorn més proper. Al mateix temps ofereixen una oportunitat magnífica per actualitzar coneixements, desenvolupar noves competències professionals i gaudir del fet d'aprendre.

 

L'objectiu del CIFC (Centre Internacional de Formació Contínua) de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya és contribuir a la formació contínua dels professionals que requereix el món empresarial i el conjunt de la societat.

 

El campus UManresa disposa d’un equip estable per dissenyar, planificar i desenvolupar programes de postgrau, màster i formació continuada , que donin resposta a les necessitats del teixit social i empresarial.

 

Oferta de Màsters [>]

Oferta de Postgraus [>]

Anestesiologia UManresa