Màster universitari en Fisioteràpia del Sistema Musculoesquelètic

Modalitat semipresencial

Descarrega el programa

 

En els últims anys i com a conseqüència dels avenços en la recerca tant en l’àmbit específic de la Fisioteràpia com en ciències com la Fisiopatologia dels teixits o la Neurociència, el que ha vingut a denominar-se la Fisioteràpia Manual Contemporània ha anat ampliant el seu camp d’actuació, i ja no es limita a la teràpia manual passiva sinó que engloba tot el que té a veure amb les disfuncions del moviment. En aquest sentit quan parlem de Fisioterapia del SME estem parlant dels abordatges tant actius com passius.

 

Un aspecte fonamental d’aquest Màster és la importància que adquireix el raonament clínic com a base de la presa de decisions en la clínica sempre sota un prisma d’evidència científica i d’enfocament biopsicosocial. Aquest Màster es planteja amb un format semipresencial amb l’objectiu de fer servir les TIC per fomentar l’aprenentatge col·laboratiu entre estudiant, professors i agents de salut. La utilització d’entorns virtuals permet un major desenvolupament del treball autònom, flexible, estratègic i reflexiu, aspectes cabdals per fomentar l’aprenentatge al llarg de la vida.

 

 

Adreçat a: Diplomats/graduats en Fisioteràpia

 

Durada: 60 ECTS

 

Modalitat: Semipresencial

 

Calendari: del 15 d'octubre de 2021 al 18 de juny de 2022

 

Horaris: Classes presencials divendres i dissabtes, de 9h a 20h

 

Lloc:
UManresa – Fundació Universitària del Bages (UVic-UCC).
Av. Universitària, 4-6
08242 Manresa

 

Acreditació: Màster universitari en Fisioteràpia del Sistema Musculoesquelètic expedit per la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.

 

Curs bonificable: Aquesta formació pot ser bonificable per l’empresa mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, en funció del crèdit que tingui disponible. Alternativament, en el cas que la formació es realitzi en horari laboral, l’empresa pot bonificar-se els costos salarials de les hores que el treballador inverteixi en la seva formació com a PIF – Permís Individual de Formació.

 

 

 

 

Sol·licita informació sobre la propera edició

* camps obligatoris
·El responsable del tractament de les dades és la Fundació Universitària del Bages (UManresa).
· La finalitat és oferir el servei per a l’organització i informació de l’oferta docent, de serveis, així com altres iniciatives de promoció i/o campanyes publicitàries d'UManresa.
· Les dades es tractaran sobre la base del consentiment de la persona per a l’organització i informació de l’oferta docent, de serveis, així com altres iniciatives de promoció i/o campanyes publicitàries de la Universitat.
· No es comunicaran a cap persona, entitat o organització aliena a la Fundació Universitària del Bages (UManresa).
· En qualsevol moment podrà exercir els drets a accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, sol·licitar-ne la limitació del tractament o bé oposar-s’hi.
· Pot consultar informació addicional sobre protecció de dades a política de protecció de dades.

més informació i contacte

Facultat de Ciències de la Salut d'UManresa
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya
Av. Universitària, 4-6
08242 Manresa (Barcelona)
T. (+34) 93 877 41 79
masterfisioterapiasm@umanresa.cat