Unitat d'Igualtat

violència de gènere a les universitats

La Unitat d’Igualtat dóna suport a les demandes de la comunitat universitària relacionades amb la igualtat de gènere, recollides en el Pla d’Igualtat de la Universitat. Vetlla per la resolució de conflictes i la sensibilització des d’una perspectiva de gènere. Promou accions de divulgació i ofereix assessorament en temes de discriminació de gènere.

 

Si ets víctima d’assetjament o saps d’un amic o amiga que pateixi violència sexista, denuncia els fets a la Unitat d’Igualtat. No estàs sol/a.

 

Protocol de prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe [>]

 

Contacta amb la Unitat d'Igualtat

Responsable a UManresa: Ester Colillas Malet

Telèfon: 93 877 41 79

igualtat@umanresa.cat

 

unitat igualtat uvic-ucc
Pla per a la igualtat de gènere

Si ets víctima d’assetjament sexual
- Parla-ho amb una persona de confiança.
- Denuncia-ho a la Unitat d’Igualtat.
- Truca al telèfon d’atenció contra la violència de gènere 900 900 120.

 

Si una amiga o amic ha patit violència de gènere a la Universitat
- No qüestionis si els fets revelats o les accions de la víctima són certs.
- No treguis importància als fets.
- Acompanya la víctima a denunciar els fets a la Unitat d’Igualtat o truca al telèfon d’atenció contra la violència de gènere 900 900 120.

Cadascun de nosaltres pot fer-hi alguna cosa
- Si observes una emergència o situació en la qual es requereix ajuda, sigues una persona activa: pregunta si cal ajuda i actua.
- La culpabilització de les víctimes, el silenci i l’ocultació empitjoren els efectes negatius de les situacions de violència de gènere en qui les ha patides, i influeixen a nivell acadèmic, professional i personal.
- La investigació Pla Nacional I+D Violencia de género en las universidades españolas (2004-2007) indica que:

  • Més d’un 85% d’estudiants creuen que s’hauria de treballar la violència de gènere en algun espai de debat que s’organitzi a la universitat.
  • El 85% d’estudiants creuen que hi hauria d’haver un servei on poguessin acudir les persones de l’àmbit universitari que pateixen alguna situació de violència de gènere.

Contacta amb la Unitat d'Igualtat

Responsable a UManresa: Ester Colillas Malet

Telèfon: 93 877 41 79

igualtat@umanresa.cat


A les universitats...

 

El 27% de les dones universitàries han sofert algun tipus d’abús o situació no desitjada des que s’han matriculat.

 

La majoria no trenquen el silenci per por de no tenir suport de la institució universitària.

 

El 33% de les víctimes són estudiants de primer any.

 

El 37% d’estudiants coneix com a mínim un amic o amiga que ha patit alt nivell de violència sexual.

 

El 80% de l’assetjament sexual s’ha comès per part de coneguts.

 

El 43% d’homes en edat universitària afirmen haver utilitzat algun mètode de coerció per obtenir sexe.

 

Durant els estudis universitaris 1 de cada 5 estudiants és víctima d’assetjament sexual.

 

Les universitats de més prestigi internacional volen ser universitats lliures de violència de gènere, i consideren aquest objectiu un indicador més d’excel·lència científica.

Depèn de nosaltres

 

Assolir un entorn lliure de violència de gènere és un compromís col·lectiu que es concreta en:

 

1. Reconèixer l’assetjament i la violència de gènere.

2. Identificar les situacions on pot succeir.

3. Intervenir en les situacions on no hi ha consentiment.

4. Crear entorns o espais on la violència és inacceptable i les víctimes obtenen suport.


Glossari

Assetjament per raó de sexe

Comportament no desitjat relacionat amb el sexe d’una persona en el marc de l’accés al treball, la promoció laboral, l’ocupació o la formació, que tingui com a propòsit o produeixi l’efecte d’atemptar contra la dignitat de les persones i de crear-los un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant o ofensiu.

Assetjament sexual

Qualsevol comportament verbal, no verbal o físic no desitjat d’índole sexual que tingui com a objectiu o produeixi l’efecte d’atemptar contra la dignitat d’una persona o de crear-li un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant, ofensiu o molest.

Relació sexual consentida

És un acte voluntari i informat, és un acord no coercitiu a través de paraules i accions lliures que mostren la voluntat mútua de participar en actes sexuals.
El consentiment no es pot donar quan les persones estan:
1. incapacitades per l’alcohol o les drogues (manca d’habilitats cognitives per poder fer o prendre decisions de forma conscient).
2. inconscients.
3. mentalment o físicament incapacitades.
4. són menors.

Assetjar

Portar a terme conscientment i expressament un patró persistent de conducta dirigida a una persona que li causi angoixa, por per la seva seguretat, o por per la seguretat d’una tercera persona. Aquest patró persistent de conducta pot consistir en dos o més actes com mantenir la proximitat visual o física amb la persona, ja sigui directament o indirecta per alguna acció, mètode, aparell o mitjà.
L’assetjament sexual pot tenir moltes formes: des d’acudits explícits que creen un entorn d’aprenentatge hostil, violació o atac sexual.
L’assetjament sexual es dóna quan una persona en posició de poder et fa sentir que condiciona l’avaluació d’un treball o assignatura a canvi d’insinuacions sexuals, o si repetidament estableix contacte físic o fa comentaris sexuals no desitjats.
L’assetjament sexual pot incloure missatges de telèfon de tipus sexual no desitjats, e-mails o trucades obscenes. També pot incloure ser contínuament seguit, contactat o mirat amb intenció sexual de manera no desitjada.
L’assetjament sexual és una barrera per als objectius educatius, acadèmics i de recerca a la Universitat. Tant si la persona assetjadora és membre del professorat o algun/a altre/a treballador/a de la Universitat, company/a, o una tercera persona involucrada en els programes de la Universitat, aquest comportament no és tolerable.


Tens un suggeriment per millorar la igualtat de gènere a la universitat?