recursos d'aprenentatge - infermeria

AULARI

26 aules amb diferent capacitat per a les classes teòriques:

  • 10 aules mida petita  (capacitat d'entre 20 i 40 persones)
  • 8 aules mida mitjana (capacitat  d'entre 40 i 60 persones)
  • 8 aules mida gran (capacitat d'entre 60 i 80 persones)

1 aula d’informàtica amb capacitat per a 40 persones
1 sala d’actes amb capacitat per a 200 persones

 

Totes les aules estan equipades amb ordinador, videoprojector, pantalla, altaveus i connexió a xarxa informàtica i a internet.


SALES D'ESTUDI

El Centre disposa de 2 sales d’estudi amb 15 i 6 ordinadors, respectivament, que tenen connexió a internet. Les sales estan equipades amb taules i cadires que permeten el treball individual i en grup.
 


BIBLIOTECA

La Biblioteca del Campus disposa d’un servei específic de préstec d’ossos per als alumnes d’Infermeria.

Biblioteca del Campus universitari de Manresa [>]


MATERIAL D'ANATOMIA

Diferents models anatòmics: Cranis desmuntables, esquelets, columnes vertebrals, laringe desmuntable, cor, cervell diferents mides, ull, mandíbules, sistema auditiu.


CLÍNICA UNIVERSITÀRIA

Les classes teoricopràctiques es porten a terme a la Clínica universitària, amb espais destinats específicament als diferents estudis del grau. Per a Infermeria, els equipaments són els següents:

Aula simulació avançada: equipada per simular una habitació de cures intensives (capçal amb preses de gasos, llitera, carro d’aturada i carro de cures). Disposa de llit amb Simulador SimMan, monitors per a la simulació i sistema avançat de vídeo que permet la gravació d’imatges i el posterior debriefing.  Disposa d’un espai annex d’observació.

 

Aula per a simulació: dos llits, simulador Megacode Kelly, monitors per a la simulació i sistema avançat de vídeo que permet la gravació d’imatges i el posterior debriefing.

 

Aula per a simulació: polivalent per simular una consulta, un domicili, etc. Es poden dissenyar diferents escenaris per a  la simulació clínica. Disposa  d’un sistema avançat de vídeo que permet la gravació d’imatges i el posterior debriefing.  Disposa d’un espai annex d’observació per a unes 15-20 persones.

 

3 aules amb diferent material hospitalari: llits, lliteres, grues, ples de sèrums, carros de cures, aparell per la realització d’ECG, cadires de rodes, simuladors per a cures bàsiques d'adults (2), pediàtrics (1) i neonats (1). Simuladors per a la pràctica de les maniobres de SVB i SVA  tant adult com pediàtric (Little Anne, Little Junior, Baby Anne, Ressucitador ANNE, Ressucitador JUNIOR, Megacode Baby, desfibriladors semiautomàtics) i altre material per a la simulació: caps d’intubar adults, pediàtrics i neonatals, braços de punció IV, simulador per a sondatge vesical femení i masculí.....

 

Totes les aules  estan  equipades amb ordinador, videoprojector, pantalla, altaveus i connexió a xarxa informàtica i a internet i és possible visualitzar l’activitat de les aules de simulació.

 

Bloc quirúrgic equipat amb làmpada quirúrgica, columna d'anestèsia, columna de cirurgia, taula quirúrgica, equip filmació proximitat i ambient. Disposa  d’un sistema avançat de vídeo que permet la gravació d’imatges i el posterior debriefing. Compta amb un ampli espai annex de vidre, per a l’observació directa de l’activitat quirúrgica real o simulada.

 

Aula teòrica equipada amb ordinador, videoprojector, pantalla, altaveus i connexió a xarxa informàtica i a internet.

 

Vestidors alumnat

 

 

Pàrquing


ESPAIS VIRTUALS

L’alumnat de la titulació disposa de:

 

Una intranet des d'on té accés a tota aquella documentació d’interès del grau.

 

Plataforma moodle per a totes les assignatures de la titulació, que s’hi accedeix des de la intranet.

 

Espai de comunicació que s’utilitza bàsicament en el Pla d’acció tutorial i les assignatures de pràctiques. S’hi accedeix des de la intranet.