Pla d'estudis CFGS Administració i Finances

És un cicle de grau superior que té una durada de 2.000 hores que es distribueixen en dos cursos acadèmics. 

1r curs

Comunicació i atenció al client
Gestió de la documentació jurídica i empresarial
Procés integral de l’activitat comercial
Recursos humans i responsabilitat social corporativa
Ofimàtica i procés de la informació
Anglès
Gestió de recursos humans
FOL – Riscos laborals
Organització i gestió d’entitats esportives
Formació en centres de treball *

2n curs

Gestió financera
Comptabilitat i fiscalitat
Gestió logística i comercial
Simulació empresarial
FOL – Incorporació al treball 
Projecte d’administració i finances
Organització i gestió d’entitats esportives
Formació en centres de treball * - opció dual

 

*El mòdul professional de formació en centres de treball té una durada de 350 h. S’inicia a primer curs per tal d’entrar en contacte per primera vegada amb el món esportiu com a treballador/a, però la majoria d’hores es porten a terme a segon.


Total hores 1r curs 2n curs
Lectives 946 704
Setmanals 29 21
FCT* 100 250

 

El cicle s’ofereix en modalitat dual, de manera, que a partir del segon curs, l’alumne/a redueix una part de l’horari lectiu al centre docent, per tal d’incorporar-se en un centre de treball.

 

Total hores 2n curs Al centre docent Al centre de treball
Amb dual al centre 704 250
Amb dual a l'empresa 394 870