mobilitat

El campus UManresa de la UVic-UCC , en línia amb el seu programa d’internacionalització, fomenta i manté vincles internacionals amb institucions d’ensenyament superior arreu del món. L’Oficina de Relacions Internacionals del Campus Manresa treballa per difondre, dinamitzar i enfortir les relacions amb aquestes institucions tot promovent iniciatives acadèmiques amb un doble enfocament: les que estan orientades a l’estudiantat per tal de millorar el seu coneixement de la professió en altres països i potenciar la seves possibilitats laborals en acabar els estudis; i les que estan dirigides al professorat i personal d’administració i serveis d’UManresa per crear dinàmiques d’intercanvis interculturals d’informació, recerca, docència i col·laboració en àrees temàtiques específiques que repercuteixen en la qualitat de l’ensenyament universitari.

 

UManresa ofereix als seus usuaris una varietat d’opcions de mobilitat que s’agrupen en les categories següents:

.- Mobilitat d'estudiants
.- Mobilitat de professorat i personal administratiu i de serveis


MOBILITAT D'ESTUDIANTS

​A través de convenis específics per als diferents estudis, els estudiants d’UManresa poden beneficiar-se dels avantatges d’un intercanvi acadèmic dins d’un dels programes següents:

Programa d’àmbit europeu que actualment mobilitza més de 4 milions d’estudiants d’institucions de la Unió Europea mitjançant l’establiment de convenis bilaterals. El principal objectiu del programa Erasmus+ és millorar les qualificacions i l’ocupabilitat dels participants, tot  modernitzant l’educació, la formació i el treball dels joves europeus.

 

Destins Erasmus per a estudiants d'UManresa [>]

Programa de mobilitat entre estudiants de centres universitaris espanyols. Permet realitzar part del estudis en una altra universitat de l’estat amb garantia de reconeixement acadèmic. Està orientat a facilitar que l’estudiant pugui conèixer la realitat de la professió escollida en altres regions i comunitats dels país.

 

Destins Sicue per a estudiants d'UManresa [>]

Aquest programa cobreix estades d’intercanvi en països europeus no coberts pel programa Erasmus o en destins d’altres continents. Actualment UManresa té convenis propis.

 

Destins del programa Propi per a estudiants d'UManresa [>]

Erasmus+ Pràctiques

Tots aquests programes són bilaterals i comporten la rebuda d’estudiants estrangers o d’altres comunitats autònomes en les mateixes condicions.


MOBILITAT DE PROFESSORAT I PERSONAL ADMINISTRATIU I DE SERVEIS

Inclou estades de mobilitat de docència, recerca i coordinació, englobades dins l’estratègia Rethinking Education. Aquest tipus de modalitat té una clara vocació d’internacionalització amb l’objectiu de millorar les capacitats formatives i educatives del professorat i els treballadors i treballadores de les institucions d’ensenyament superior. 


BEQUES I AJUTS

Existeixen una diversitat d’ajuts i beques per als estudiants de mobilitat que compleixin els requisits establerts en funció del programa escollit. En la majoria dels casos aquests requisits inclouen l’acreditació del nivell d’idioma. Els diferents ajuts estan concebuts per contribuir al finançament de les despeses que comporta la realització d’estudis en altres països.

 

Els coordinadors d’Intercanvis de cada un dels estudis de Grau fan difusió de les diferents possibilitats a l’abast dels estudiants per a cada convocatòria i en alguns casos els ajuts es gestionen directament des de l’Oficina de Relacions Internacionals.