Grau en Infermeria

Si tens vocació per ajudar els altres, si t’agrada posar en pràctica habilitats de relació i comunicació amb altres persones, si t’interessa el coneixement científic aplicat, la infermeria t’ofereix una sortida professional amb molta demanda laboral, no només a Catalunya sinó també a l’Estat Espanyol i en altres països.

 

Els professionals de la infermeria poden treballar en diferents entorns: hospitals, centres d’atenció primària, centres sociosanitaris, ajuntaments, ONGs, serveis de salut laboral de les empreses, centres educatius. La seva feina pot tenir tant un caire assistencial i de cura del malalt i el seu entorn familiar com preventiu dins de la comunitat.

 

Soins infirmiers
contacta ara
Clinique Universitaire

UManresa disposa d’una Clínica Universitària pròpia la qual cosa permet als alumnes d’Infermeria incorporar els coneixements i les habilitats de la professió, en un entorn segur però alhora estimulant. La Clínica realitza més de 12.000 serveis assistencials cada any, una xifra que assegura un volum i una diversitat d’intervencions suficient per oferir una visió àmplia i sòlida de la professió als estudiants.

Soins infirmiers

UManresa vetlla de manera especial la formació pràctica dels futurs infermers. Les seves instal·lacions compten amb espais equipats amb la tecnologia més moderna per a la simulació clínica. A més, podràs realitzar pràctiques en diferents serveis assistencials: 11 rotatoris dins del pràcticum que aporten una visió àmplia dels diferents entorns de treball de la infermeria.

Soins infirmiers

El 91,3% dels graduats en Infermeria  a UManresa tenen feina al cap de dos anys d’acabar els estudis.

Soins infirmiers UManresa

Sortides professionals del graduat en Infermeria

Les sortides professionals més habituals de la infermeria són treballar a hospitals, clíniques i centres d'atenció primària. D'altres àrees importants d'ocupació per als graduats són:

- Centres sociosanitaris
- Serveis de salut de les empreses
- Administració (Ajuntaments, Generalitat)
- ONG
- Centres d'ensenyament
- Exercici lliure de la professió