Facultat de Ciències de la Salut de Manresa

 

Estructura organitzativa

Degana: Dra. Mireia Torralba Roselló

 

Directora dels estudis d'Infermeria: Carme Valiente

Director dels estudis de Fisioteràpia: Gonzalo Lorza

Director dels estudis de Podologia: Xavier Ortas

Directora dels estudis de Logopèdia: Sandra Espino

 

Coordinadora del màster universitari en Metodologia de la Simulació aplicada a la formació de professionals de la salut i socials: Aida Camps

Coordinador del màster universitari en Fisioteràpia del sistema musculoesquelètic: Carles Munné

 

Secretària de facultat: Laura Paños

 

Estudis

Graus

Grau en Infermeria

Grau en Fisioteràpia

Grau en Podologia

Grau en Logopèdia (semipresencial)

Doble grau en Podologia i Fisioteràpia

 

Màsters universitaris

Màster universitari en Metodologia de la Simulació aplicada a la formació de professionals de la salut i socials

Màster universitari en Fisioteràpia del sistema musculoesquelètic

 

Escola de Doctorat

Doctorat i Fellowship

 

Estructures de suport a l'activitat acadèmica

Clínica Universitària (CU+)

Centre Internacional de Simulació i Alt Rendiment Clínic (CISARC)

 

Indicadors de qualitat

En el marc per a la verificació, el seguiment, la modificació i l’acreditació dels títols oficials es recullen i analitzen cada curs acadèmic els indicadors que estableix AQU per a la millora contínua de les titulacions. Els indicadors s’ofereixen per a cada titulació i aporten dades sobre el perfil dels alumnes, l’accés i la matrícula, la docència i el professorat, els resultats acadèmics, la satisfacció dels grups d’interès i la inserció laboral. Aquestes taules d’indicadors formen part dels Informes de seguiment de titulació i de centre.

 

Consulteu els informes de seguiment de centre i els indicadors de les titulacions de grau [>]

 

Contacteu amb la secretaria de la Facultat de Ciències de la Salut