Instal·lacions CFGS Educació Infantil

Aula taller de serveis socioculturals

L'aula taller de serveis socioculturals és un espai de 120 metres quadrats que incorpora tots els equips i materials necessaris per tal de desenvolupar les activitats més pràctiques del cicle formatiu. Per la seva amplitud i serveis, permet desenvolupar tot tipus de tallers: d’expressió plàstica, musical, de representació, de sensopercepció, etc.


Aules polivalents

Les aules polivalents són espais equipats amb equips audiovisuals i connexió a la xarxa, de manera que permet portar a terme tot tipus de formació teòrico-pràctica necessària pel cicle.

aula cfgs

Lab 0_6

El Lab 0_6 és un centre de descoberta, recerca i documentació per a l’educació científica a les primeres edats. Ofereix activitats pensades per a diferents col·lectius, entre ells els estudiants del cicle formatiu d’educació infantil.


Aules de simulació – CISARC

L’alumnat del cicle utilitza també el centre d’innovació en simulació de la Universitat. Són unes instal·lacions pensades per simular entorns equiparables als que es trobaran quan s’integrin al món laboral on se situa els participants en circumstàncies que els obliguen a pensar, a prendre decisions, a treballar en equip, a negociar, a resoldre situacions adverses, etc.

 

L’objectiu és que els estudiants s’apoderin, que siguin capaços de conceptualitzar i defensar un criteri professional propi. Capacitats com aquestes són les que marcaran la diferència, més endavant, a l’hora d’incorporar-se al mercat de treball. L’ús de la metodologia de la simulació és un tret diferencial de tots els estudis d’UManresa. 

aula simulació