pla d'estudis de fisioteràpia

titulació de graduat en Fisioteràpia per la UVic-UCC

Fisioteràpia - 4t curs

 

Pràcticum IV 12 ECTS
Pràcticum V 12 ECTS
Gestió i qualitat 6 ECTS
Atenció clínica integral 6 ECTS
Activitat física i salut 3 ECTS
Treball de final de grau 6 ECTS
Optatives 15 ECTS