Susana
Arànega
Español

Doctora en Pedagogia.

Docent en el postgrau en Simulació Clínica i Innovació Docent.

Docent en formació continuada basada en simulació.

Professora de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya.

Professora associada de la Universitat de Barcelona, Departament de Didàctica i Organització Educativa.

Professora associada a temps parcial a la Universitat Autònoma de Barcelona.