recursos d'aprenentatge - podologia

AULARI

26 aules amb diferent capacitat per a les classes teòriques:

 • 10 aules mida petita  (capacitat d'entre 20 i 40 persones)
 • 8 aules mida mitjana (capacitat  d'entre 40 i 60 persones)
 • 8 aules mida gran (capacitat d'entre 60 i 80 persones)

1 aula d’informàtica amb capacitat per a 40 persones
1 sala d’actes amb capacitat per a 200 persones

 

Totes les aules estan equipades amb ordinador, videoprojector, pantalla, altaveus i connexió a xarxa informàtica i a internet.


SALES D'ESTUDI

El Centre disposa de 2 sales d’estudi amb 15 i 6 ordinadors, respectivament, que tenen connexió a internet. Les sales estan equipades amb taules i cadires que permeten el treball individual i en grup.
 


CLÍNICA UNIVERSITÀRIA

Les classes teoricopràctiques es duen a terme a la Clínica universitària, amb espais destinats específicament als diferents estudis del grau. Per a Podologia, els equipaments són els següents:

 

Despatxos per consultes externes de podologia:

 • 3 sales de quiropodologia amb cadires podològiques hidràuliques i ordinadors amb pantalla digital.

 

Sala d’exploració de podologia  equipada amb llitera i plataforma pressions informatitzada.

 

Sala d´exploració biomecànica i estudi del moviment humà equipada amb:

 • butaca podològica,
 • llitera,
 • passadís de pressions informatitzat,
 • cinta de marxa i
 • sistema de filmació /captació.

 

Taller d´ortopodologia equipat amb:

 • aparells de buit,
 • polidores  i
 • aparells i materials específics per a la confecció de suports plantars.

 

Sala de guixos equipada amb:

 • cadires podològiques i lliteres,
 • una pica amb decantador i arqueta sifònica i
 • zona per a assecat de guixos.

Bloc quirúrgic equipat amb:

 • làmpada quirúrgica,
 • columna d'anestèsia,
 • columna de cirurgia,
 • taula quirúrgica,
 • equip de filmació de proximitat i d'ambient
 • equip Leardal de simulació clínica i ninot de simulació corresponent.
 • Compta amb un ampli espai annex de vidre, per a l’observació directa de l’activitat quirúrgica real o simulada.

 

Box REA/UCI equipat amb:

 • barra tècnica,
 • llit de malalt crític,
 • llitera de quiròfan,
 • equip d'aturades..
 • Compta amb espai d’observació annex, per a l’observació directa de l’activitat real o simulada.

 

Aula teòrica equipada amb ordinador, videoprojector, pantalla, altaveus i connexió a xarxa informàtica i a internet.

 

Vestidors per a l’alumnat

 

Pàrquing


ESPAIS VIRTUALS

L’alumnat de la titulació disposa de:

 

Una intranet des d'on té accés a tota aquella documentació d’interès del grau.

 

Plataforma moodle per a totes les assignatures de la titulació, que s’hi accedeix des de la intranet.

 

Espai de comunicació que s’utilitza bàsicament en el Pla d’acció tutorial i les assignatures de pràctiques. S’hi accedeix des de la intranet.