preus

Grau Preu del primer curs complet Preu del crèdit
LOGOPÈDIA (semipresencial) 5.055€ 84,25€

 

 

 

Aquest import inclou el cost de 60 crèdits EXCEPTE taxes de gestió acadèmica i assegurances. El preu de la matrícula depèn del nombre de crèdits matriculats. Les assignatures del primer curs sumen un total de 60 crèdits excepte si s’opta per una matrícula a temps parcial (via lenta).

 

modalitats i terminis de pagament

 

A. Pagament únic per domiciliació bancària.

 

B. 1- Pagament total en quatre terminis per domiciliació bancària

> 1r pagament en el moment de la matrícula: 30% de la matrícula + taxes
> 2n pagament octubre 2020: 25% de la matrícula
> 3r pagament desembre 2020: 15% de la matrícula
> 4t pagament febrer 2021: 15% de la matrícula
> 5è pagament abril 2021: 15% de la matrícula

 

     2 - Pagament total en dos terminis pels alumnes que es matriculen de nou accés per iniciar classes el mes de febrer:

> 1r pagament en el moment de la matrícula: 60% de la matrícula
> 2n pagament del 40% restant el mes de març

 

C. Pagament de la matrícula i preu curs diferit mitjançant crèdit bancari

> Crèdit de CaixaBank

> Crèdit de BBVA

> Crèdit de Banc Sabadell

> Crèdit de Caixa d'Enginyers

 

Caldrà presentar en tots els casos el document de domiciliació bancària.