Preu CFGS Administració i Finances

El preu total del primer curs del CFGS d'Administració i Finances pel curs acadèmic 2021/22, és de 3.625 €.

 

CFGS Taxa gestió acadèmica Assegurança Matrícula curs Import total
Administració i Finances 125 € 35 € 3.465 € 3.625 €

 

Els sistemes de pagament són:

 

Pagament únic per domiciliació bancària.

S’aplica un 1% de descompte a l’import de la matrícula de curs.

 

Pagaments fraccionats per domiciliació bancària.

Formalització de la matrícula al mes de juliol, i 9 fraccionaments d’agost a abril.

 

CFGS  Import formalització matrícula* *fraccionaments(ago -abr)
Administració i Finances 502 € 347 €

 

*La formalització de la matrícula inclou: taxa de gestió acadèmica, assegurança i primer fraccionament de matrícula. Aquest 1r fraccionament de matrícula serà retornat en cas que l’estudiant es doni de baixa abans d’iniciar el cicle formatiu, el 13 de setembre de 2021.

 

Pagament de la matrícula i preu curs diferit mitjançant crèdit bancari.

> Crèdit de CaixaBank

> Crèdit de BBVA

> Crèdit de Banc Sabadell

> Crèdit de Caixa d'Enginyers

 

Caldrà presentar en tots els casos el document de domiciliació bancària.