Portal de transparència

 

El Portal de Transparència de la Fundació Universitària del Bages (FUBages) publica la informació prevista a la normativa sobre transparència, accés a la informació i bon govern.

 

S'actualitza periòdicament a mesura que les dades i documents estan disponibles.

Data de la darrera actualització: 28 d'abril de 2021

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL

Missió i activitats de la FUBages d'acord amb els estatuts

D’acord amb l’article 4 dels Estatuts, l’activitat de la Fundació Universitària del Bages es dirigirà principalment a la consecució de les finalitats que segueixen:
a) Fomentar l'ensenyament universitari i la cultura a les comarques de Ia Catalunya interior.
b) Promoure permanentment la creativitat i la innovació així com la humanització de les tecnologies i la seva promoció com a mitjà al servei de les persones per a millora de la societat.
c) Assumir la titularitat de centres d’ensenyament universitari de qualsevol tipus, tant humanístics com científics i tècnics, incloses clíniques universitàries.
d) Impulsar la coordinació i cooperació amb tots els centres d’ensenyament universitari.
e) Promoure cursos o seminaris de formació destinats al món juvenil i al personal d’empreses i organismes, tant per a l’adquisició de nous coneixements com per a la reconversió o adaptació dels antics.
f) Portar a terme tasques de formació permanent i de reciclatge de postgraduats
g) Fomentar la recerca científica mitjançant els recursos que tingui al seu abast.
h) Editar publicacions amb finalitats pedagògiques i culturals.
i) Impulsar l’elaboració d’estudis sobre les necessitats i possibilitats d’ensenyament universitari tant presents com futures per a una planificació adequada al desenvolupament econòmic de les comarques de la Catalunya interior, portant a terme eventualment els esmentats estudis o el seu seguiment
j) Proposar, gestionar o realitzar qualsevol altra acció que contribueixi o pugui contribuir a fomentar les finalitats de la Fundació.

Normativa aplicable

Llibre tercer del Codi civil de Catalunya i resta de normativa vigent en matèria de Fundacions.

Inscripció al Registre de Fundacions

La Fundació està inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 286.

Inscripció al registre de grups d'interès de Catalunya

La Fundació Universitària del Bages està inscrita al Registre de grups d'interès de Catalunya amb el número 724.


ÒRGANS DE GOVERN

​PATRONAT

Alcalde de Manresa (President)​. Marc Aloy Guàrdia
Regidor d'Universitats de l'Ajuntament de Manresa (Vicepresident 1r). Josep Gili Prat
Alcaldessa de Vic (Vicepresidenta 2a). Anna Erra Solà 
Designat per la UOC. Mònica de Llorens Vall-llosera 
Designat per la EPSEM. Pere Palà Schönwälder. 
President del Consell Comarcal del Bages. Eloi Hernàndez Mosella
Representant del Grup Municipal ERC. Cristina Cruz Mas
Representant del Grup Municipal JxM. Valentí Junyent i Torras
Representant del Grup Municipal PSC. Mercè Cardona Junyent
Representant del Grup Municipal Fem Manresa. Jordi Trapé Úbeda
Representant del Grup Municipal C's. Andrés Rojo Hernández
Representant de la Cambra de Comerç i Indústria de Manresa. Sílvia Gratacòs Gonzàlez
Representant Sindicat - Centrals majoritàries. Albert Llargués Lleonart 
Representant Sindicat - Centrals majoritàries. Maria Mercè Gómez Ceba 
Designat pel Patronat de la Fundació Universitària Balmes. Josep Arimany Manso 
Designat pel Patronat de la Fundació Universitària Balmes. Oriol Guixà Arderiu 
Escollit pel Patronat a proposta del President. Jordi Valls Riera
Escollit pel Patronat a proposta del President. Montserrat Jodar Torrecillas
Escollit pel Patronat a proposta del President. Ernest Valls Ramon
Escollit pel Patronat a proposta del President. Josep Maria Sala Rovira
Secretari (no patró). David Sanclimens Solervicens

 

COMITÈ EXECUTIU

President (Vicepresident 1r del Patronat). Josep Gili Prat
Vocal. Josep Arimany Manso 
Vocal. Mònica de Llorens Vall-llosera
Vocal. Montserrat Jodar Torrecillas
Vocal. Manel Sabés Xamaní 
Vocal. Imma Ubiergo Perramon
Vocal. Jordi Valls Riera
Secretari. David Sanclimens Solervicens

 

Convidats permanents

Director general de la Fundació Universitària del Bages. Valentí Martínez Espinosa

Director general de la Fundació Universitària Balmes. Joan Turró Vicens

Vicerectora del Campus Manresa de la UVIC-UCC. Sílvia Mas Mañé

Adjunt a Direcció General de la FUB. Antoni Llobet Mercadè

Vicerector de relacions internacionals de la UVIC-UCC. Josep Bau Macià


ÒRGANS DE GESTIÓ

COMITÈ DE DIRECCIÓ

Director general. Valentí Martínez Espinosa 
Adjunt a Direcció general. Toni Llobet Mercadé
Vicerectora del Campus Manresa (UVic-UCC). Sílvia Mas Sañé 
Directora de Desenvolupament Corporatiu. Carlota Riera Claret 
​Directora de la Clínica Universitària.Teresa Solé Torra 
Degana de la Facultat de Ciències de la Salut. Mireia Torralba Roselló
Secretària de Direcció General. Mireia Tebar Peralba 
Responsable de Gestió de Persones. Betlem Muñoz Gómez-Quintero
Directora del campus Manresa del Centre Internacional de Formació Contínua. Coco Vilaseca-Whitehead 
Responsable de Comunicació i Màrqueting. Àngels Fusté Gamisans 
Director Econòmic-Financer. Raül Rial Vall

 

>> ORGANIGRAMA DE GESTIÓ <<

 

 

ESTRUCTURA DEL GRUP D'ENTITATS

La Fundació Universitària del Bages no forma grup amb cap altra entitat. Això no obstant, és fundadora, juntament amb la Fundació Universitària Balmes, de la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut, titular de la Facultat de Medicina de la Universitat de Vic-Universitat de Catalunya.


GESTIÓ ECONÒMICA, PRESSUPOSTÀRIA I PATRIMONIAL


Contacta amb nosaltres per a més informació