organització acadèmica

Degana de la Facultat de Ciències de la Salut
Dra. MIREIA TORRALBA I ROSSELLÓ
mtorralba@umanresa.cat

 

Direcció de Fisioteràpia
GONZALO LORZA I BLASCO
glorza@umanresa.cat

 

Coordinació de Grau  
Dra. JÚLIA JUBANY I GÜELL
jjubany@umanresa.cat

 

Adjunta Coordinació de grau
Dra. LAIA SALLÉS I OLLER
lsalles@umanresa.cat

 

Coordinació del Màster Universitari en Fisioteràpia del Sistema Musculoesquelètic
CARLES MUNNÉ I RODRÍGUEZ
cmunne@umanresa.cat

 

Coordinació de centres de pràctiques externs
Dra. RUTH GALTÉS I FUENTES
rgaltes@umanresa.cat

 

Coordinació general de pràctiques
Dra. OLGA BORAO I SOLER
oborao@umanresa.cat

 

Coordinació de Treball Final de Grau
Dr. RAFEL DONAT I ROCA
rdonat@umanresa.cat

 

Coordinació de relacions internacionals
RÉMI GONTIÉ
rgontie@umanresa.cat

 

Coordinació de Simulació

MARTA NOT MONEGAL

mnot@umanresa.cat

 

Professor titular de Fisioteràpia del Sistema Musculoesquelètic
Dr. AGUSTÍ ACOSTA GALLEGO
aacosta@umanresa.cat

 

Secretaria d'estudis 
MARTA ESQUIUS FRANQUESA
mesquius01@umanresa.cat