Oficina de Relacions Internacionals

Dr. Silvia Mas Sañé
Degana de la Facultat de Ciències Socials
Directora de Qualitat, Serveis Acadèmics i Relacions Internacionals
smas@umanresa.cat

Coco Vilaseca-Whitehead
Cap de l'Oficina de Relacions Internacionals
cvilaseca@umanresa.cat

Estefania Ruiz Molina

Estudiants OUT i Mobilitat de Professorat i Personal

eruiz@umanresa.cat

Sònia Serra Armengol

Estudiants IN i Convenis d'Intercanvi

sserra@umanresa.cat

COORDINADORS ACADÈMICS INTERNACIONALS

FACULTAT DE CIÈNCIES DE LA SALUT

 

Estudis de Fisioteràpia: Rémi Gontié
rgontie@umanresa.cat

 

Estudis d'Infermeria: Daniel García
dgarcia04@umanresa.cat

 

Estudis de Podologia: Xavier Ortas
xortas@umanresa.cat

 

Estudis de Logopèdia: Mireia Torralba
mtorralba@umanresa.cat

 

FACULTAT DE CIÈNCIES SOCIALS

 

Estudis d'Administració i Direcció d'Empreses: Jordi Franch
jfranch@umanresa.cat

 

Estudis d'Educació Infantil: Gabriel Lemkow
glemkow@umanresa.cat