La nostra oferta formativa

Els màsters i postgraus ajuden a les persones a adaptar-se als perfils professionals que demanen les empreses de l'entorn més proper. Al mateix temps, ofereixen una oportunitat magnífica per actualitzar coneixements, desenvolupar noves competències professionals i gaudir amb l'acte d'aprendre.

 

L'oferta de postgrau del campus Manresa de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya s'estructura en quatre tipus de programes: 

 

Màsters Universitaris

Els màsters oficials (o màsters universitaris) són titulacions universitàries oficials de segon cicle. Ofereixen una formació avançada, orientada a l’especialització acadèmica o professional i a promoure la iniciació en tasques de recerca. Els plans d’estudis dels títols de màster universitari tenen entre 60 i 120 crèdits, que equivalen a un període d’estudis d’un o dos anys acadèmics.

 

Màsters Propis

Pretenen satisfer les demandes més actuals de l'entorn empresarial. També consten d'un mínim de 60 crèdits ECTS. Tenen una orientació estrictament professional .

 

Postgraus

Permeten l'especialització i aprofundiment en un àmbit específic. Són més curts, equivalen a 30 crèdits ECTS que es concentren en un semestre de docència.

 

Cursos d'Especialització

Són activitats formatives orientades a l'especialització i l'actualització. La durada pot ser molt variable.

 

Formació a mida adaptada a les necessitats de l’empresa

Els programes de Formació a Mida de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) neixen per respondre a les necessitats especifiques de formació d’empreses, institucions i col·lectius professionals. A partir d’aquests requeriments, el nostre l’equip tècnic i acadèmic dissenya un programa formatiu i configura un equip docent adequat als objectius formatius.

 

Els cursos a mida no requereixen una titulació acadèmica prèvia i poden ser d'una durada variable. Es poden impartir a les instal·lacions de l'entitat externa o a la mateixa UVic-UCC.