Núria
Serrat
Antolí

PERFIL (resum biogràfic)

Núria Serrat Antolí (Santpedor, 1975), és Doctora en Pedagogia per la Universitat de Barcelona. És professora al Grau d’Educació infantil i directora de Treballs Finals de Grau a Umanresa. Professora agregada per la Universitat de Barcelona en assignatures de Grau i Màster. S’ha especialitzat en metodologia i innovació docent a l’àmbit universitari. Pertany al grup de recerca FODIP de la Universitat de Barcelona. Ha publicat en revistes en diferents bases de dades: Social Sciences Index-JCR; ERIH; CARHUS; SCOPUS i Latindex..

Dades generals

Centre/Facultat: Facultat de Ciències Socials de Manresa

Formació acadèmica: Doctora en Pedagogia

Categoria laboral: Professora associada

Àrea de coneixement: Didàctica i Organització Escolar, 215

Dades de contacte.    Correu electrònic: nserrat@umanresa.cat 

Docència

Experiència docent

Les assignatures que he impartit al Grau de Pedagogia de la Universitat de Barcelona es relacionen amb 2 de les àrees de treball del Departament amb els seus corresponents grups de recerca consolidats: Didàctica (GIAD) i Formació (FODIP, del qual formo part com a Investigadora i Coordinadora Adjunta, segons convocatòria SGR2008). Les assignatures són: Disseny, desenvolupament i avaluació de la formació (OB, 2n cicle, 6cr), anys 2000-2015, de 3 a 9 crèdits segons l’any; Estratègies i Recursos didàctics (OB, 1er cicle, 6cr, abans “Estratègies didàctiques”), anys 2000-2010, de 3 a 9 crèdits segons l’any; Materials curriculars (OP, 1er cicle, 6cr, reconvertida en “Estratègies i Recursos didàctics”), anys 2000-2008, de 3 a 6 crèdits segons l’any.

A UManresa he impartit: al Grau d’Educació infantil, assignatura de Didàctica i Curriculum (abans “Educació i contextos educatius”), OB, 1r cicle, 3cr; i, Tutorització de Treballs Finals de Grau; i al Postgrau en Simulació Clínica i Innovació docent, tres assignatures: Simulació i habilitats docents, Simulació i Innovació docent i Avaluació de la simulació, OB, 4cr

Recerca

Línies d’investigació: Metodologia i innovació docent en l’àmbit universitari; Recerca i docència en l’àmbit de l’educació no formal (museus i institucions patrimonials)    

Projectes d’investigació

-Nombre: 25

“Saberes disciplinares, saberes pedagógicos y aprendizaje situado: génesis e influencias mutuas en la enseñanza universitaria” (Ref. EDU2015-63712-P). Dirección general de Investigación Científica y Técnica. Subdirección general de proyectos de investigación - Ministerio de Economía y Competitividad, 2016-2018. IP: Dr. Jose Luis Medina.

“Emprendimiento y Universidad. Diagnóstico, buenas prácticas y líneas de actuación en el ámbito universitario". (Ref. 2012ACUP00100). Asociación Catalana de Universidades Públicas + Programa Recercaixa, 2012-2014. IP: Dr. Francisco Imbernón (Adjunta al proyecto: Dra. Núria Serrat).

“Desarrollo del conocimiento profesional a través del plan de estudios del grado de maestro en educación primaria. Perspectivas del alumnado y profesorado”. (Ref. EDU2012-39866-C02-02). Dirección General de Investigación y Gestión del Plan Nacional de I+D+i. Ministerio de Ciencia e Innovación, 2012-2015. IP: Dra. María Teresa Colén.

“Accelerate CO-creation by setting up a Multi-actor PLatform for Impact from Social Sciences and Humanities” [693477 (ref. FBG. 402043)]. Horizon2020-H2020-REFLECTIVE-SOCIETY-2015-CSA, 2016-2019. IP: Dr. Francesc Imbernón. 

“La funció tutorial com a promotora del desenvolupament de competències en els docents i en l’alumnat. Impacte d’una acció formativa en el context de l’EEES”. Programa de Recerca en Docència Universitària REDICE, 2010-2012. IP: Dra. Núria Serrat.

Publicacions

Nombre: 50

 - Serrat, N.; Rubio, A.(2012). Coming from outside the Academy. Values of 2.0 culture in higher  education. Interactive Learning Environments 20(3):293-208. IF: 1.302.

- Imbernón, F.; Medina, J.L.; Arànega, S.; Bozu, Z.; Jarauta, B.; Serrat, N.(2016). Diseño, desarrollo y evaluación de la formación. Madrid: Síntesis.

- Jarauta, B.; Serrat, N.; Imbernón, F.(2014). La detección de necesidades como herramienta de mejora institucional. El caso del Instituto Normal Superior “Sedes Sapientiae” de Cochabamba (Bolivia). Revista Iberoamericana de Educación (OEI), 1:1-11.

- Rubio, A.; Serrat, N. (2012). “Professionalizing activities and learning. Towards the acquisition of professional competences”. The International Journal of Learning, Volum 182(2): 253-268.

- Serrat, N.; Cano, E.; Rubio, A. (2011). Learning Self Regulation Competences in Higher Education by using ICT. The International Journal of Learning, 17(11): 1-16.

Activitat congressual

-Nombre: 30

Serrat, N.; Bozu, Z.; Mentado, T. (2015). “University, institutional policies and entrepreneurship. How Catalan universities are promoting entrepreneurship”. ICERI2015 Conference – Internacional Conference on Education, Research and Innovation. Sevilla, Espanya.

Serrat, N.; Bozu, Z. (2015). University, institutional policy and entrepreneurship. Promoting entrepreneurship in universities”. Beliefs and Behaviours in Education and Culture (BBEC2015). Timosara, Romania.

Serrat, N.; Rubio, A. (2014) . “La profesionalización de los estudios de posgrado. Cómo adquirir 'experiencia laboral' durante el proceso formativo”. VIII Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació. Tarragona, Catalunya.

Arànega, S.; Serrat, N.(2014). “The professional development plan in teacher education”. END 2014. International Conference on Education and New Developments. Madrid, Espanya.

Serrat, N.; Jarauta, B. (2013). “Active and participatory methodology, University teaching and web 2.0 tools”. INTED2013 – International Technology, Education and Development Conference. Barcelona, Catalunya.

Gestió en l’àmbit universitari

-Anteriors:

- Coordinadora del Pràcticum del Màster d’Educació Secundària de la Universitat de Barcelona

- Disseny i coordinació pedagògica de 3 cursos d’especialització en “Formació de Formadors en l’àmbit sanitari” dirigit a personal tècnic i sanitari dels hospitals de Catalunya, 2012. Unió Consorci Formació. Període: Setembre de 2012 a Desembre de 2013. Durada dels cursos: 20 hores.

- Disseny i coordinació pedagògica de 3 cursos de “Formació de Formadors” a treballadors públics dels ajuntaments de la província de Barcelona, 2012. Diputació de Barcelona. Període: Setembre de 2012 a Desembre de 2012. Durada dels cursos: 20 hores.

-Actuals:

Co-directora del curs “Diploma d’expert en disseny i gestió de la formació a les administracions públiques”, dirigit a gestors de la formació interns de la Diputació de Barcelona. Període: juny 2015 – juny 2017. Durada: 130h.

Experiència professional

Àmbits i funcions: Coordinadora de Projectes al Taller de Projectes. Fundació Bosch i Gimpera. Període: 2/1/2002 – 31/08/2004.

Co-Directora del Taller de Projectes. Fundació Bosch i Gimpera. 1/9/2004 – 14/9/2005