Montserrat
Soler
Sellarés

Doctora per la Universitat de Girona
Màster oficial en Atenció Integral al malalt crític i emergències
Diplomada en Infermeria