Model d'emprenedoria UManresa

El Servei d'Emprenedoria d'UManresa compta amb un model propi d'explicar el procés d'emprenedoria, en el qual són elements rellevants el CAPITAL (K), en un sentit ampli que inclou el capital intel·lectual, emocional, ètic, econòmic, relacional i de salut; el TREBALL (L), com a conjunt d'habilitats de l'emprenedor com ara capacitat per identificar necessitats, per a la negociació, per a la gestió de la incertesa, d'expressió oral, de gestió de l'estrès o de gestió empresarial; i, també, les ACTITUDS (A), com a element accelerador. També el TEMPS (t), el període que passa entre l'origen de la idea i el seu llançament al mercat, és un aspecte crític del model.

 

El model d'emprenedoria d'UManresa es pot descriure a partir d'aquesta equació:

 

 

model d'emprenedoria UManresa

El procés d'emprendre

 

Lluny dels models d'emprenedoria tradicionals de concepció lineal (Idea - Pla d'empresa - Creació de l'empresa), el d'UManresa imagina el procés de creació d'una empresa com el que ens porta a inflar un globus. S'explica a partir d'aquests paràmetres:

 

>> El plàstic és el concepte de negoci a desenvolupar, a fer créixer, i parteix de la idea i/o oportunitat de negoci.

 

>> Per omplir-lo d'aire (fer-lo créixer), primer cal enfocar bé els esforços i prendre contacte. És aleshores quan el negoci comença a prendre forma. Alinear capacitats i recursos (K i L) és essencial.

 

>> També cal actitud (A): és l'esforç que posem per omplir d'aire el globus. Les primeres manxades són especialment dures i exigeixen un nivell d'esforç (d'actitud) superior.

 

>> Si no seguim bufant perquè entri aire al globus o, com a mínim, tanquem el pas perquè no s'escapi el que hi ha dins, el globus (l'empresa, el negoci) es desinfla.

 

>> Si inflem massa o massa ràpid el globus (l'empresa o negoci), se'ns escapa o explota.

 

>> El globus no és esfèric, és irregular i, en inflar-se, entre en contacte amb altres globus, amb qui pot competir o cooperar. S'ha de fer un espai en un món dens. Així doncs, l'entorn i les relacions esdevenen clau per a la seva supervivència i/o creixement.

globus emprenedor

Model d'atenció a l'emprenedor d'UManresa

 

La concepció particular de l'emprenedoria i del procés de creació d'una empresa d'UManresa es tradueix, també, en un model propi d'atenció a l'emprenedor que s'aplica al seu servei. Inclou 6 etapes, no necessàriament seqüencials ja que es poden dur a terme de manera simultània.

 

flux del model d'emprenedoria

La funció emprenedora, en ser tan mutidimensional, requereix una visió àmplia i experta que difícilment pot proporcionar un únic professional. Per això, participen tres professionals d'especialitats diferents tant a la diagnosi inicial com en el seguiment del projecte.

 

Aquesta metodologia permet assegurar:

>> Atenció centrada en la persona i no en el procés.

>> Visió de desenvolupament cel·lular més que direccional

>> Learn training, learning and growthing

>> Aplicació del model A-F d'innovació-creació

>> Visió triangulada de les necessitats