Matrícula cursos i monogràfics del Servei d'Idiomes

Cal formalitzar la matrícula mitjançant la pàgina web i abonar l’import del curs d’acord amb els corresponents terminis de pagament (únic o fraccionat), abans de l’inici del curs.

 

En cas contrari, es perdran tots els drets adquirits i es podrà assignar la plaça a un altre estudiant.

 

El pagament es pot portar a terme amb targeta de crèdit (pagament únic) o amb domiciliació bancària (pagament únic o fraccionat en dos pagaments).

 

Anul·lació de la reserva de plaça

 

El Servei d’Idiomes d'UManresa es reserva el dret d’anul·lar els cursos si la quantitat d’inscripcions no és suficient per a la seva realització.

 

En el cas d’anul·lació del curs, es retornarà l’import íntegre pagat del curs via transferència bancària.

 

Anul·lació de la matrícula

 

En el cas que un alumne inscrit es doni de baixa abans d’iniciar el curs o un cop iniciat el curs, i només durant els 30 primers dies de curs, se li retornarà l’import abonat, via transferència bancària, després de deduir-hi 75€ en concepte de despeses i de matrícula.