Preinscripció i matrícula

Informació per als alumnes de nou accés a UManresa

Preinscripció

 

La preinscripció universitària per accedir a un dels graus del campus Manresa de la UVic-UCC es fa online a través del portal d'accés a la universitat de la Generalitat de Catalunya.

 

La preinscripció de la convocatòria de juny es farà del 2 de juny a l'1 de juliol de 2021 (ambdós inclosos).

 

Totes les gestions relacionades amb la preinscripció, tràmits, revisar i actualitzar els processos, consulta de resultats, reclamacions, matrícula, entre d’altres, les hauràs de fer a través d’aquest portal.

 

Per a més informació consulta el tutorial per fer la preinscripció universitària en 3 passos:

 

Tutorial preinscripció universitària [>]

 

Matrícula

 

Matrícula de juny assignats en 1a preferència

Del 15 al 20 de juliol de 2021

Matrícula 2a assignació

Del 27 al 29 de juliol de 2021

 

Matrícula de setembre

28 de setembre de 2021

Matrícula 1a reassignació

5 d'octubre de 2021

 

Horaris de Matrícula

Infermeria: 9:30h i 11:30h (Tutories 9h i 11h)

Podologia, ADE i Educació Infantil: 10:00h i 12:00h (Tutories 9:30h i 11:30h)

Matrícula Fisioteràpia: 10:30h i 12.30h (Tutories 10h i 12h)

Matrícula Fisioteràpia (estudiants francesos): 10:30h i 12:30h (Tutories 10h i 12h)

 

Calendari

 

Consulta el calendari a la pàgina web universitats.gencat.cat

 

Termini Preinscripció convocatòria juny 2021

Del 2 de juny a l'1 de juliol de 2021 (ambdós inclosos) (Pendent resolució Ministeri)

Matrícula PAP (excepte PAP graus en Educació infantil i Educació primària)

Del 2 al 9 de juny de 2021 (ambdós inclosos)

Publicació 1a assignació de places

13 de juliol de 2021

Tràmit “Assignació definitiva”

Del 14 al 18 de juliol de 2021 (ambdós inclosos)

Publicació 2a assignació de places

26 de juliol de 2021

Termini preinscripció convocatòria setembre 2021

20 i 21 de setembre de 2021

Matrícula PAP (excepte PAP graus en Educació infantil i Educació primària)

20 i 21 de setembre de 2021

Publicació assignació de places

27 de setembre de 2021

Matrícula assignats

28 de setembre de 2021

Publicació 1a reassignació de places

4 d'octubre de 2021

Matrícula 1a reassignació

5 d'octubre de 2021

Documentació necessària per a la matrícula

 

- Original i fotocòpia de DNI, NIE o passaport
- Document acreditatiu d’accés a la Universitat (nota de les PAU o nota del Cicle Formatiu)
- Número de compte corrent bancari
- Original i fotocòpia del document acreditatiu en cas que siguis beneficiari d’exempcions o gratuïtats (família nombrosa especial, grau de discapacitat, matrícula d’honor)

 

Modalitats i terminis de pagament

 

A. Pagament únic per domiciliació bancària

 

B. Pagament total en cinc terminis per domiciliació bancària

> 1r pagament en el moment de la matrícula: 30% de la matrícula + despeses de gestió (125€) + assegurança (36,12€)
> 2n pagament octubre 2020: 25% de la matrícula
> 3r pagament desembre 2020: 15% de la matrícula
> 4t pagament febrer 2021: 15% de la matrícula
> 5è pagament abril 2021: 15% de la matrícula

 

* Matrícula de febrer
> 1r pagament en el moment de la matrícula
> 2n pagament al mes d'abril

 

C. Pagament de la matrícula i preu curs diferit mitjançant crèdit bancari

> Crèdit de CaixaBank

> Crèdit de BBVA

> Crèdit de Banc Sabadell

> Crèdit de Caixa d'Enginyers

 

Caldrà presentar en tots els casos el document de domiciliació bancària.

És condició indispensable de la validesa de la matrícula el pagament corresponent a la prestació, servei o activitats descrits al full de matrícula. Si el pagament es fa fraccionadament, l’obligació estarà totalment satisfeta quan s’hagin efectuat tots i cadascun dels pagaments. En tots els casos, serà imprescindible l'abonament de qualsevol rebut pendent com a condició prèvia per a la formalització de la nova matrícula i/o per a la sol•licitud de qualsevol servei acadèmic (certificats, títols, trasllats, etc).