Mariona
Farrés
Tarafa

Doctora en Infermeria i instructora en simulació per l’Hospital Virtual Valdecillas i pel programa de simulació del Boston Children’s Hospital.

Coordinadora del Grup de Treball d’Infermeria de la Societat Espanyola de Cures Intensives Pediàtriques (SECIP).

Secretària del Grup de Treball d’Infermeria de la Societat Espanyola de Simulació Clínica i Seguretat del pacient (SESSEP).

Secretària del Grup de Recerca Infermera en Simulació a Catalunya i Andorra (GRISCA).