Griselda
González
Caminal

Doctora per la UB en Educació i Societat en ergonomia.
Diplomada en Fisioteràpia.
Màster oficial en Salut i Benestar comunitari.
Recerca en Fisioteràpia comunitària.

Griselda González Caminal