Grau en Medicina

L'objectiu de la Facultat de Medicina de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) és que els seus alumnes adquireixin les competències necessàries per esdevenir metges i metgesses excel·lents. Això comporta un ferm compromís amb la consecució dels coneixements, habilitats, actituds i valors adients per a un tipus de medicina capaç de respondre amb èxit a les necessitats de salut de la societat del futur.

 

Aquests són els eixos de la seva proposta docent:

 

Medicina centrada en el pacient
Professionalisme mèdic
Innovació en educació mèdica
Formació integral i col·laborativa
Excel·lència tecnològica
Internacionalització
Recerca i transferència del coneixement

Medicina
Medicina

Les assignatures es despleguen a l'entorn de l’aprenentatge basat en casos clínics. Aquest model pedagògic innovador situa l’alumnat al centre de la formació i prioritza metodologies com les simulacions clíniques, el treball cooperatiu, les pràctiques assistencials i la tutorització personalitzada. Tot plegat és possible gràcies al vincle de la Facultat amb una àmplia xarxa d’institucions sanitàries i centres especialitzats.

 

Mentre els dos primers cursos les classes s'imparteixen a Vic, a partir de tercer l'alumnat es distribueix en dues Unitats Docents Territorials, a Vic i a Manresa. Aquesta darrera es troba ubicada a l’Hospital Sant Joan de Déu de la Fundació Althaia, que des del 2020 té el reconeixement d’hospital universitari.

 

> Descarrega el catàleg <

formem metges compromesos amb la salut de les persones
proximitat i treball en equip
innovació, rigor científic i adaptació al canvi
compromís social i proximitat

Model innovador basat en el professionalisme mèdic

Referents en innovació docent per formar metges compromesos amb els principis del professionalisme mèdic i en la generació de coneixement científic excel·lent:
INNOVACIÓ DOCENT
CONEIXEMENT CIENTÍFIC
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
TUTORITZACIÓ
RECERCA
ACCESSIBILITAT / PROXIMITAT
HUMANISME
PROFESSIONALISME
VISIÓ INTEGRAL

Una facultat amb valors

RIGOR CIENTÍFIC
COMPROMÍS SOCIAL
ADAPTACIÓ AL CANVI
PROXIMITAT
TREBALL EN EQUIP
INNOVACIÓ

Instal·lacions

La Unitat Docent Territorial de Manresa compta amb un espai de 500 metres quadrats a la planta zero de l’edifici històric de l’Hospital Sant Joan de Déu. Allà s’hi ubiquen quatre aules, quatre espais de coworking i una zona d’estudi o biblioteca.
A la capital del Bages, la Facultat de Medicina també desenvolupa la seva activitat docent a la Clínica Universitària de Manresa, on es duen a terme sessions de simulació clínica al Centre Internacional de Simulació i Alt Rendiment Clínic (CISARC)
La UDT Manresa també compta amb una xarxa de centres assistencials que s’estén pel territori del Bages i de les comarques veïnes, que participen en la formació de l’alumnat acollint-los per a la realització de pràctiques clíniques. Es tracta de centres d’atenció primària, hospitals i centres sociosanitaris: la mateixa Fundació Althaia, centres de l’Institut Català de la Salut, Sant Andreu Salut, el Centre Sanitari del Solsonès, la Fundació Hospital Sant Bernabé de Berga, l’Hospital Transfronterer de la Cerdanya, la Xarxa de Centres Assistencials del Moianès, Bages i Berguedà i l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell.


Fundació d'Estudis Superiors en Ciències de la Salut (FESS)

 

L’entitat titular de la Facultat de Medicina és la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut (FESS), entitat sense ànim de lucre impulsada el gener de 2015 per la Fundació Universitària Balmes (FUBalmes) i la Fundació Universitària del Bages (FUBages), que té per objecte, entre altres, el desenvolupament d’estudis universitaris i d’activitats de recerca, transferència de coneixement i difusió en l’àmbit de les Ciències de la Salut i en l'òrbita de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC). La creació i posada en funcionament d’una Facultat per impartir el Grau de Medicina és l'activitat principal de la Fundació en els propers anys.

Director general: Joan Guanyabens.

 

Patronat de la FESS

 

President: Josep Arimany Manso, regidor de l’Ajuntament de Vic
Vicepresident: Josep Gili Prat, regidor de l’Ajuntament de Manresa

Vocals:

Joan Turró Vicens - Director de la FUBalmes

Valentí Martínez Espinosa - Director general de la FUBages

Josep Maria Arigimon - Secretari de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya

Marc Soler Fàbregas - Director general corporatiu del COMB

Miquel Vilardell Tarrés - Catedràtic de medicina interna de la UAB

Joan Font Fabregó - President del Grup Bon Preu

Manel Jovells i Cases - Director General de la Fundació Althaia

Pere Soley Bach - Director gerent del Consorci Hospitalari de Vic

Ramon Massaguer Meléndez - Director general de la Fundació Puigvert

Meritxell Borràs i Solé - Coordinadora de polítiques corporatives de la UVic-UCC

Imma Ubiergo Perramon - Adjunta a Direcció general de la FUB

Joan Brugués Terradellas - Metge especialista en Medicina Interna

Manel Peiró Posadas - Professor a ESADE Business School

 

Secretari (no patró): David Sanclimens Solervicens