fub gran

Ofereix cursos temàtics que ajudin a un millor coneixement i comprensió del món actual entre les persones grans. Al mateix temps, pretén generar, entre aquest col·lectiu, l'hàbit de dedicar unes hores setmanals a l'estudi i l'entrenament intel·lectual.

 

Programació curs 2021-2022

del 4 d'octubre al 13 de desembre de 2021
del 4 d'octubre al 20 de desembre de 2021
del 5 d'octubre al 21 de desembre de 2021
del 6 d'octubre al 22 de desembre de 2021

més informació i contacte

Centre Internacional de Formació Contínua
Av. Universitària, 4-6
08242 Manresa (Barcelona)
T. (+34) 93 875 73 48
infofc@umanresa.cat