La FUB en xifres

TITULACIONS DE GRAU: 6
TITULACIÓ DE CFGS: 3
MÀSTERS UNIVERSITARIS: 2
MÀSTERS I POSTGRAUS: 30
MBA: 1
PROGRAMES DE FORMACIÓ CONTÍNUA: 90
CURSOS D'IDIOMES: 71
CURSOS DEL PROGRAMA FUB+GRAN: 12
CURSOS DEL PROGRAMA UNIVERSIMÉS: 2

 

ESTUDIANTS DE GRAU: 1.704
ESTUDIANTS DE MÀSTERS I POSTGRAUS PROPIS: 338
ESTUDIANTS DE MÀSTER UNIVERSITARI: 39
ESTUDIANTS DE FORMACIÓ CONTÍNUA: 2.133
ALUMNES DEL PROGRAMA FUB+GRAN: 104
ALUMNES DEL PROGRAMA UNIVERSIMÉS: 34
ESTUDIANTS D'IDIOMES: 800
ESTUDIANTS DE CFGS: 89

 

Dades del curs 2018-2019
 

Docència

DOCÈNCIA GRAU
6 ensenyaments
316 centres de pràctiques
___
DOCÈNCIA MÀSTER, POSTGRAU I FORMACIÓ CONTÍNUA
30 Màsters i Postgraus
90 Cursos de Formació Contínua

Alumnat

ESTUDIANTS PER ÀMBITS DE CONEIXEMENT
1.487 Ciències de la Salut
217 Ciències Socials
1.704 total d’estudiants
97% Inserció laboral **
92,6% Inserció laboral (treball relacionat amb els estudis cursats) **
___
ALUMNAT DE MÀSTER, POSTGRAU, CFGS I FORMACIÓ CONTÍNUA
338 alumnat de Màsters i Postgraus propis
2.133 alumnat de Formació Contínua
800 estudiants d'idiomes
89 estudiants de CFGS
___
** Dades de l'estudi d'inserció laboral dels cursos 2014/2015

Recursos

RECURSOS HUMANS
376 personal acadèmic de grau
371 personal acadèmic de Màster, Postgrau i Formació contínua
31 professors de CFGS
21 professors del Servei d'Idiomes
57 personal d’administració i serveis
33 professionals a la Clínica Universitària
___
RECURSOS MATERIALS
10.400 m² superfície total construïda (m²)
1.200 m² biblioteca (m²)

Clínica Universitària

21.345 serveis realitzats
1.155 exploracions en escolars (Programa de detecció precoç de problemes de salut)

Consulta els informes de seguiment i els indicadors dels graus a la Unitat de Qualitat [>]