Instal·lacions

Aula CAD

L’aula CAD té 15 ordinadors més el del professorat, juntament amb un scanner 3D. La col·laboració amb Avinent, permet, que part dels dissenys dels alumnes es puguin enviar a mecanitzar a la planta de producció que l’empresa té a Santpedor, i així els alumnes obtenen la peça real sobre la qual podran fer-li l’acabat estètic final.

 

La majoria de les classes pràctiques es realitzen al laboratori on cada alumne té un espai de treball propi. En el cas de l’aula de CAD, permet que cada alumne disposi d’un ordinador.

 

La part de flux digital s’introdueix a final del primer curs, durant 33 hores, un cop l’alumne ha assolit els continguts d’anatomia. A segon, aprofundint molt més en el disseny i fresat final, es cursen 5 hores cada setmana a l’aula CAD.


Laboratori de removible

El laboratori de removible (de primer curs) és on es realitzen les estructures amovibles, tant parcials com complertes, i ortodòncia. L’alumne disposa d’un lloc de treball individual, amb micromotor, sortida d’aire comprimit i escalfador elèctric de cera propi. A final de curs l’alumne obtindrà un esquelètic superior i inferior colat per ell mateix, pròtesis complertes i diferents aparells d’ortodòncia (Hawley, anclatge i disjuntor, entre altres). Així com coneixements de reparació i rebassament d’aquests.


Laboratori d'estructures fixes

El laboratori d’estructures fixes (de segon curs) és on es realitzen les estructures de metall-ceràmica. Ja siguin fixes cimentades o roscades sobre implant.  La major part dels models de treball es realitzen amb guix i varis sistemes de desmuntable, però  part dels models són fets amb CAD pels propis alumnes. A final de curs l’alumne obtindrà aquests models impresos en 3D físicament on hi hauran col·locat implants amb els anàlegs corresponents i l’estructura metàl·lica de ponts i corones ajustades, i a punt per ser ceramitzades. A part de les restauracions fixes sobre dent o implant, l’alumne també realitzarà corones provisionals i treballs en ceràmica injectada. Obtenint així uns coneixements teòrics i pràctics propis de les demandes del sector dental actual.

 

Laboratori estructures fixes


Aules de simulació – CISARC

L’alumnat del cicle utilitza també el centre d’innovació en simulació de la Universitat. Són unes instal·lacions pensades per simular entorns equiparables als que es trobaran quan s’integrin al món laboral on se situa els participants en circumstàncies que els obliguen a pensar, a prendre decisions, a treballar en equip, a negociar, a resoldre situacions adverses, etc.

 

L’objectiu és que els estudiants s’apoderin, que siguin capaços de conceptualitzar i defensar un criteri professional propi. Capacitats com aquestes són les que marcaran la diferència, més endavant, a l’hora d’incorporar-se al mercat de treball. L’ús de la metodologia de la simulació és un tret diferencial de tots els estudis d’UManresa.