Erasmus estudi

Què és el programa Erasmus+?

 

El programa Erasmus+ possibilita cursar part dels Estudis en els quals s'està matriculat en universitats de la Unió Europea on la institució té un conveni signat, per un període de tres o cinc mesos. Actualment mobilitza més de 4 milions d’estudiants d’institucions de la Unió Europea mitjançant l’establiment de convenis bilaterals.

 

El principal objectiu del programa Erasmus+ és millorar les qualificacions i l’ocupabilitat dels participants, tot  modernitzant l’educació, la formació i el treball dels joves europeus.

Erasmus

Criteris d’elegibilitat per participar en el programa Erasmus+

 

Durada

- Estudis: de 3 a 12 mesos

- Pràctiques: de 2 a 12 mesos

 

Nombre de mobilitats i beques Erasmus+

Cada estudiant podrà gaudir de diverses mobilitats Erasmus+ fins a un màxim de 12 mesos per cada un dels tres cicles d’estudis:

 

- Grau  o equivalent, incloent estudis de formació professional de grau superior. Els estudis de grau que donin accés directe a estudis de doctorat (Arquitectura, Farmàcia, Medicina, Odontologia i Veterinària), tindran fins a un màxim de 24 mesos.

- Màster

 

Així, doncs, al llarg de la seva vida acadèmica un estudiant pot acumular fins a 36 mesos.

 

Més informació a: Comissió Europea.