Erasmus estudi

Novetats de la convocatòria

 

Signatura Electrònica

Per tramitar la documentació de la teva mobilitat d'estudi amb l'Oficina de Relacions Internacionals serà necessari disposar d'un certificat digital per tal de poder signar els documents mitjançant signatura electrònica. Si no disposeu de certificat digital, podeu obtenir el certificat IdCAT de manera gratuïta accedint al web d'idCAT o a qualsevol dels ajuntaments i oficines d’atenció ciutadana de Catalunya

 

Què és el programa Erasmus+?

 

El programa Erasmus+ possibilita cursar part dels Estudis en els quals s'està matriculat en universitats de la Unió Europea on la institució té un conveni signat, per un període de tres o cinc mesos. Actualment mobilitza més de 4 milions d’estudiants d’institucions de la Unió Europea mitjançant l’establiment de convenis bilaterals.

 

El principal objectiu del programa Erasmus+ és millorar les qualificacions i l’ocupabilitat dels participants, tot  modernitzant l’educació, la formació i el treball dels joves europeus.

Erasmus

Criteris d’elegibilitat per participar en el programa Erasmus+

 

Durada

- Estudis: de 3 a 12 mesos

- Pràctiques: de 2 a 12 mesos

 

Nombre de mobilitats i beques Erasmus+

Cada estudiant podrà gaudir de diverses mobilitats Erasmus+ fins a un màxim de 12 mesos per cada un dels tres cicles d’estudis:

 

- Grau  o equivalent, incloent estudis de formació professional de grau superior. Els estudis de grau que donin accés directe a estudis de doctorat (Arquitectura, Farmàcia, Medicina, Odontologia i Veterinària), tindran fins a un màxim de 24 mesos.

- Màster

 

Així, doncs, al llarg de la seva vida acadèmica un estudiant pot acumular fins a 36 mesos.

 

Més informació a: Comissió Europea.