ERASMUS Docència

CONVOCATÒRIA, SOL·LICITUD I RESOLUCIÓ


Convocatòria 2020/21

 

Arran de la situació ocasionada per la crisi del coronavirus, les dates i terminis de la convocatòria 2020/21 queden subjectes a l'evolució de la pandèmia i les mesures de seguretat i prevenció que se'n derivin.

 

Durant aquest curs acadèmic hi haurà dos períodes de sol·licitud ordinaris i un període de sol·licitud extraordinari, que s'obrirà només en el cas que hi hagi romanent de places.

 

Aquests períodes seran els següents:

- Del 31 d'agost al 15 de setembre de 2020 Resolució (29/09/2020)

- Del 18 de gener al 8 de febrer de 2021

- Del 30 d'abril al 14 de maig de 2021* [Convocatòria extraordinària, només en cas de places romanents]

 

Les resolucions es faran públiques en un termini de 10 dies naturals a comptar a partir de l'endemà del termini de presentació de sol·licituds.

 

Presentació de sol·licituds

Totes les sol·licituds i la resta de documentació es presentarà a l'Àrea de Relacions Internacionals o via email a eruiz@umanresa.cat, segons s'indiqui.

 

Per formalitzar la sol·licitud de la beca a la UVic-UCC caldrà:

1. Accedir al portal de sol·licituds (instruccions de registre i accés)

2. Emplenar la sol·licituds seguint les indicacions i adjuntar-hi carta o correu electrònic d'acceptació de la institució d'acollida, on constin l'objectiu, les hores docents i les dates aproximades de la mobilitat (model de carta d'acceptació).

4. Un cop finalitzada la sol·licitud, imprimir el document PDF que es genera i lliurar-lo, signat pel sol·licitant i per la personal que autoritza la mobilitat, a l'Àrea de Relacions Internacionals.