cursos generals i monogràfics

programació per al curs 2020-2021

Informació addicional sobre la docència del curs 2020-21 (COVID-19)

El Sistema Universitari Català estableix un període d’excepcionalitat durant el curs 2020-21 com a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19. En aquest context els estudis de la UVic-UCC seguiran un model híbrid en el qual la docència presencial podrà estar reforçada per sessions sincròniques i suport online. En cas de nova emergència sanitària que impliqui no poder accedir a les instal·lacions universitàries, la docència es traslladaria a la virtualitat en la seva totalitat.

Cursos idiomes

cursos generals

Programats en funció dels nivells del marc comú de referència per a les llengües del Consell d'Europa. Tenen una durada de 150 hores anuals, distribuïdes entre les hores lectives i el treball autònom de l’alumne.

 

ANGLÈS A1

ONLINE: dimarts i dijous, de 10.00 a 11.30

Torn migdia: dimarts i dijous, de 14.30 a 16.00

Torn vespre: dimarts i dijous, de 19.00 a 20.30

 

ANGLÈS A2

ONLINE: dilluns i dimecres, de 10.00 a 11.30

Torn migdia: dimarts i dijous, de 14.30 a 16.00

Torn vespre: dilluns i dimecres, de 19.00 a 20.30

 

ANGLÈS B1

ONLINE: dilluns i dimecres, de 10.00 a 11.30

Torn migdia: dilluns i dimecres, de 14.30 a 16.00

Torn vespre: dilluns i dimecres, de 19.00 a 20.30

Semipresencial: dissabtes, de 10.00 a 12.00

 

ANGLÈS B2.1

ONLINE: dilluns i dimecres, de 10.00 a 11.30

Torn migdia: dilluns i dimecres, de 14.30 a 16.00

Torn vespre: dimarts i dijous, de 19.00 a 20.30

 

ANGLÈS B2.2

ONLINE: dimarts i dijous, de 10.00 a 11.30

Torn migdia: dimarts i dijous, de 14.30 a 16.00

Torn vespre: dilluns i dimecres, de 19.00 a 20.30

Semipresencial: dissabtes, de 10.00 a 12.00

 

ANGLÈS C1

Torn migdia: dilluns i dimecres, de 14.30 a 16.00

Torn vespre: dimarts i dijous, de 19.00 a 20.30

Semipresencial: dissabtes, de 10.00 a 12.00

 

ANGLÈS C2

Torn migdia: dimarts i dijous, de 14.30 a 16.00

Torn vespre: dilluns i dimecres, de 19.00 a 20.30

 

ALEMANY A1

Torn vespre: dimarts i dijous, de 19.00 a 20.30

 

ALEMANY A2

Torn vespre: dilluns i dimecres, de 19.00 a 20.30