Congrés Ciència a les primeres edats

Compartir coneixement. Millorar col·lectivament

AVÍS - El Congrés de ciència a les primeres edats queda suspès

 

Els estudis de Mestre d’Educació Infantil de la Facultat de Ciències Socials de Manresa, en col·laboració amb el Lab 0-6, el centre de descoberta, recerca i documentació per a l'educació científica a les primeres edats, organitza un congrés sobre ciència i educació infantil amb l'objectiu d'oferir un marc de reflexió sobre l’activitat de sensibilització científica en l’etapa dels 0 als 6 anys.

 

Alhora vol facilitar l’intercanvi d’experiències i coneixements sobre ciència a les primeres edats entre tècnics en educació infantil, siguin titulats o bé en procés de formació. El congrés també ofereix recursos didàctics per treballar la ciència a l’aula i promou el treball d’experimentació i recerca educativa entre els tècnics en educació infantil.

 

Adreçat a: els alumnes que estiguin cursant primer o segon del CFGS d’Educació Infantil en centres d’ensenyament de Catalunya durant el curs 2019-2020 o els Tècnics Superiors en Educació Infantil que treballin en centres educatius de Catalunya.

Programa del Congrés de Ciència a les primeres edats

Modalitats de participació

El congrés preveu diferents modalitats de participació:

 

- Assistència i participació al programa d’activitats
- Presentació d’un pòster
- Presentació d’una comunicació

Terminis

Termini per inscriure’s al congrés.
20 de desembre de 2019

 

Termini per a l’enviament dels pòsters i les comunicacions.
1 de març de 2020

 

Les persones que hagin enviat un pòster o comunicació per ser presentat al congrés rebran confirmació sobre la seva acceptació abans del
20 de març de 2019

Indicacions per a la presentació de pòsters

Els pòsters són presentacions que recullen en format gràfic i de manera resumida els resultats d’una experiència o recerca educativa. Almenys un dels autors del pòster haurà d’exposar-ne el contingut durant el congrés.

 

El pòster s’ha de fer arribar en un format A2 (420 x 594 mm) en un arxiu pdf a umanresa@umanresa.cat, indicant en l’assumpte del missatge “Póster – Congrés Ciència a les primeres edats”.

 

Orientacions per presentar pòsters [>]

Indicacions per a la presentació de comunicacions

Les comunicacions són exposicions orals breus dels resultats d’una experiència o recerca educativa.

 

El contingut de la comunicació s’ha de fer arribar en un arxiu pdf de no més de 4 pàgines a umanresa@umanresa.cat, indicant en l’assumpte del missatge “Comunicació – Congrés Ciència a les primeres edats”.

 

Orientacions per presentar comunicacions [>]

Temes

Els pòsters i comunicacions han de tractar d’algun dels temes següents:

 • L’actitud investigadora en els infants
 • El paper de l’adult en l’educació científica dels infants
 • Ciència i educació infantil: materials i recursos innovadors
 • Ciència inclusiva (infància en risc d’exclusió, multiculturalitat, gènere)
 • Espais i experiències de ciència a l’escola
 • Espais i experiències de ciència fora de l’escola

Continguts

Tant els pòsters com els escrits de presentació de les comunicacions han de contenir els apartats següents:

 • Descripció breu de l’experiència o la recerca (en què ha consistit l’experiència o recerca)
 • Marc teòric (quines teories educatives donen suport a l’experiència o recerca)
 • Objectius (què es pretenia demostrar amb l’experiència o recerca)
 • Metodologia (com s’ha fet, quines eines s’han utilitzat)
 • Resultats (què ha passat)
 • Avaluació / Conclusions
Inscripcions al Congrés de Ciència a les primeres edats

Acreditació

La Facultat de Ciències Socials de Manresa acreditarà l’assistència de tots els participants, amb mencions específiques per a aquells que presentin pòsters i/o comunicacions.

 

Comitè científic

El comitè científic proposa el programa de continguts i activitats del congrés. També realitzarà la selecció dels pòsters i comunicacions que s’hi presentaran. Està integrat per:

- Dra. Montserrat Pedreira, directora dels estudis d’Educació Infantil d’UManresa
- Dr. Gabriel Lemkow, professora dels estudis d’Educació Infantil d’UManresa
- Dra. Dolors Vázquez, professora dels estudis d’Educació Infantil d’UManresa
- Laura Torreguitart, coordinadora del CFGS d’Educació Infantil del Campus Professional UManresa

 

Secretaria del congrés

Les demandes d’informació sobre el congrés es poden adreçar a:

Núria Cabrera

UManresa - FUB

Avinguda de les Bases de Manresa, 1

08242 Manresa

umanresa@umanresa.cat

93 875 73 88