Campus Professional

CFGS d'Educació Infantil - Ciència i experimentació

LA FORMACIÓ PROFESSIONAL A LA UNIVERSITAT

 

El Campus Professional UManresa es troba a la zona universitària de la ciutat, amb la qual comparteix instal·lacions i recursos. Es troba a 40 minuts de Barcelona, en una àrea ben comunicada amb transport públic i accessos viaris ràpids i pràctics.

 

Les classes es fan en grups reduïts per a una formació personalitzada i amb professorat molt qualificat i estretament connectat amb la pràctica professional. Les instal·lacions són àmplies i estan ben equipades.

 

Els estudis tenen l'opció de formació dual a l’empresa i una clara orientació professional, tant per a la inserció laboral com per donar continuïtat als estudis, especialment en l’àmbit universitari. Accés a programes de mobilitat internacional.

 

Formació Dual

 

Campus professional

Tens dubtes?

Quins són els requisits per accedir a un CFGS?

Tenir el títol de batxillerat o equivalent a efectes acadèmics.
Superar un prova regulada que, cada any, convoca el Departament d’Ensenyament.
Tenir el títol de tècnic d’un cicle formatiu de grau mitjà i superar el curs específic d’accés a cicles de grau superior (CAS).
Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
Tenir el títol de tècnic superior o especialista.
Tenir qualsevol titulació universitària o haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.
Tenir el títol de tècnic d’un cicle formatiu de grau mitjà.

Què fa diferent el CFGS de Pròtesis Dentals?

L’opció per una capacitació sòlida en eines digitals, amb moltes hores dedicades a la formació de CAD.
Tots els alumnes disposen d’un ordinador per treballar individualment a l’aula.
Més de 300m2 de laboratoris protètics equipats amb la tecnologia més moderna del sector.
Pràctiques en grups reduïts per assegurar una formació personalitzada.
Beques pròpies UManresa que poden arribar a cobrir el 50% del cost de la matrícula.

Què fa diferent el CFGS d’Educació Infantil – Ciència i experimentació?

L’experiència del laboratori d’experimentació per a infants de 0 a 6 anys, Lab 0_6, proporciona als estudiants una mirada pràctica i vivencial sobre la didàctica de la ciència.
Beques pròpies UManresa que poden arribar a cobrir el 50% del cost de la matrícula. Es poder dur a terme al Lab 0_6, la qual cosa permet aprofundir en els continguts del cicle.
Innovem en educació a través de la introducció de la ciència a les primeres edats.
Pràctiques en centres referents en innovació pedagògica.
Vinculació directa al grau universitari de Mestre en Educació Infantil d’UManresa, amb reconeixement de crèdits.

Què fa diferent el CFGS d’Administració i Finances?

Formació en gestió amb una atenció especial a les particularitats de les empreses i clubs esportius.
Enfocament molt pràctic, a partir de metodologies de simulació i resolució de casos.
Beques pròpies UManresa que poden arribar a cobrir el 50% del cost de la matrícula.
Vinculació directa al grau universitari en ADE d’UManresa, amb reconeixement de crèdits.
Incorporació de metodologies pròpies de l’ensenyament universitari per facilitar la transició, en acabar els estudis.

Per a més informació sobre els CFGS, omple el següent formulari:

contacta ara
escaner 3d protesis

LA FORMACIÓ DUAL ASSEGURA LA CONNEXIÓ DELS ESTUDIS AMB EL MERCAT LABORAL

 

La formació en alternança amb formació dual combina el temps de formació en el centre educatiu i el temps d’activitat dels alumnes a l’empresa.

 

L’estada a l’empresa es pot fer a través d’un contracte laboral o bé d’una beca formativa, en funció de les característiques de l’alumne i/o de les necessitats de l’empresa.

 

La incorporació de l’empresa als estudis facilita la connexió dels aprenentatges amb la realitat professional i facilita la futura inserció laboral dels estudiants.