CFGS Pròtesis Dentals

calendari i horaris

Les classes del cicle de pròtesis dentals s’imparteixen en horari de tarda.

 

El calendari segueix el calendari escolar establert per cicles de grau superior del Departament d’Educació. Normalment s’inicien les classes durant la tercera setmana de setembre.

 

Semipresencialitat

 

El cicle es pot cursar en semi-presencialitat, una mesura flexibilitzadora de la formació professional que té l’objectiu de facilitar l’accés als estudis a les persones que no poden assistir presencialment a totes les hores lectives (per exemple, per motius laborals).

 

La característica principal és que és aplicable a tots els mòduls, crèdits o unitats formatives que es cursin o només a una part i és important assistir presencialment almenys a la meitat de les hores previstes per al crèdit o unitat formativa.