Calendari i horaris

Inicis de semestre: 20 de setembre

Proves finals: 10, 13 i 20 de gener

 

Inicis de semestre: 21 de febrer

Proves finals: 9, 16 i 20 de juny