borsa de treball

PRESENTACIÓ

 

La Borsa de treball és un servei que ofereix la FUB als alumnes i exalumnes amb la voluntat de ser un espai d’encontre entre els interessos de l’alumnat i els del món laboral.

 

La Borsa de treball respon a un doble objectiu: d’una banda, oferir als nostres alumnes la possibilitat de posar en pràctica, en el món laboral, els coneixements que han adquirit a la universitat, i facilitar-los l’entrada al mercat de treball; i d’altra banda, canalitzar les ofertes de treball o demanda de professionals que rep la FUB d’institucions, empreses o centres.

 

Accés a la Borsa de treball [>]

 

INFORMACIÓ PER A L'ALUMNAT

 

Els alumnes o exalumnes interessats a accedir a les ofertes de la Borsa de treball, només han d’introduir el seu DNI a l’apartat corresponent de la pàgina web. Aleshores accediran de manera immediata a tota l’oferta laboral i podran posar-se en contacte directament amb l’empresa o centre que sigui del seu interès.

 

A excepció de les pràctiques voluntàries per als estudis d’Empresarials que es gestionen a través dels convenis de cooperació educativa (vegeu Sistema de pràctiques dels estudis Empresarials), la resta d’ofertes són contractes laborals que l’alumne gestiona amb l’empresa sense cap altra intervenció per part de la FUB.

 
La Borsa de treball no gestiona les pràctiques obligatòries i pràctiqums que formen part dels plans d’estudis de les diferents titulacions, dels quals són responsables els equips directius de cada estudi.  

 

 

INFORMACIÓ PER A LES EMPRESES, CENTRES O INSTITUCIONS

 

El procediment per a publicar una oferta a la Borsa de treball de la FUB per primera vegada és el següent:

 

L’empresa emplena les seves dades en el formulari de la pàgina web de la FUB.

 

La FUB valida l’empresa i li envia un correu amb la contrasenya necessària per publicar l’oferta de treball a la pàgina web. Aquesta contrasenya és vàlida per publicar altres ofertes en el futur.

 

L’empresa ha de detallar les característiques del lloc de treball i la data límit per mantenir l’oferta publicada. Si l’empresa no especifica cap data, el sistema anul·la l’oferta de manera automàtica al cap de dos mesos.