Beques UManresa-FUB

Convocatòria de beques. Curs 2021-2022

Beques UManresa - La Caixa

 

L’Obra Social “La Caixa” i la Fundació Universitària del Bages doten un fons de beques que es destinen a reduir l’import de la matrícula de les persones beneficiàries i que es descompten de la matrícula del curs. En la seva atorgació es tenen en compte criteris d'expedient acadèmic i de renda familiar.

 

Dotació de cada beca: 1.000€

 

- Bases de la convocatòria 21-22 [>]

- Formulari de sol·licitud [>]

 

Pràctiques extracurriculars

 

El Campus Manresa de la UVic-UCC posa a disposició dels estudiants matriculats als estudis de grau la possibilitat de desenvolupar pràctiques extracurriculars en els serveis, unitats, centres o grups de recerca de la institució. En la seva atorgació es tenen en compte criteris d'adequació al perfil formatiu i d'expedient acadèmic.

 

Dotació de cada beca: entre 2.000€ i 2.500€

 

- Pràctiques extracurriculars Facultat Ciències de la Salut [>]

- Pràctiques extracurriculars Educació Infantil [>]

- Pràctiques extracurriculars ADE [>]

- Formulari de sol·licitud [>]

 

Beques Talent Socials

 

La Facultat de Ciències Socials de Manresa (UVic-UCC) beca amb un 40% de descompte en la matrícula de primer curs a estudiants que accedeixin als estudis d'ADE o de Mestre d'Educació Infantil amb una nota igual o superior a 8,5 (via d’accés Batxillerat o CFGS). La regularització d’aquest ajut es farà en el  moment que es presenti la sol·licitud i es comprovi que compleix amb els requisits.

 

- Bases de la convocatòria 21-22 [>]

- Formulari de sol·licitud [>]

 

Beca - salari del programa Prèmium

 

El programa Prèmium del grau en ADE inclou pràctiques remunerades en empreses. Els alumnes que participen al programa reben una assignació econòmica (mínim 6€/hora), per la seva estada formativa en una empresa, amb alta a la Seguretat Social d'acord amb la normativa vigent. Poden participar en aquest programa de pràctiques a partir de 2n curs.

 

Beques de mobilitat

 

Els estudiants que participen als programes de mobilitat de la universitat, disposen d'ajuts per fer front a les despeses de l'estada a l'estranger.

 

- Ajuts Erasmus Estudi [>]

- Ajuts Programa propi [>]

- Ajuts SICUE [>]

 

Beques UAT ''Universitat a l'Abast de Tothom''

 

L'objecte d'aquesta convocatòria és concedir ajuts destinats a joves estudiants de batxillerat o CFGS amb bones trajectòries escolars però baixes o nul·les expectatives de realitzar un grau universitari. Les candidatures per a l'obtenció de la beca han de ser presentades des dels centres d'ensenyament secundari.

 

Termini de presentació de la sol·licitud

Primer període: de l'1 de juny al 9 de juliol de 2021
Segon període: del 12 de juliol al 21 de setembre de 2021

 

 

Bases de la convocatòria [>]

Formulari de sol·licitud [>]

Beques públiques

 

Els estudiants d’UManresa poden sol·licitar diferents ajuts a l’estudi de les administracions públiques, sempre que reuneixin els requisits de cada convocatòria:

 

Beques del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport [>]

Beques del govern autonòmic del País Basc [>]

Ajuts APA - Ajuts per a estudiants universitaris/àries de les comarques de l'àmbit de l'Alt Pirineu, la Vall d'Aran i el Solsonès [>]

 altres ajuts

Beca Social Modolell-Calderó

 

Convocatòria de beques destinades a estudiants matriculats a la UVic-UCC i empadronats a la comarca d’Osona que, per motius econòmics, socials o familiars es trobin en una situació econòmica vulnerable que no els permeti assumir el cost de la matrícula. Es convoquen 12 beques de 2.000 € destinades als estudiants matriculats al 1r curs d’un grau oficial impartit i coordinat per la UVic-UCC.

 

1r curs nova sol·licitud

El termini de presentació de la sol·licitud és des de l’1 de juliol fins al 29 d’octubre de 2021.

Es convoquen 15 beques de 2.000 € cadascuna.

 

Renovacions

Es convoquen 24 beques de 2.000€ cadascuna, per cada matrícula de 60 crèdits.

El termini de presentació de la sol·licitud és des de l’1 de juny fins al 10 de setembre de 2021.

 

Documents

- Convocatòria nova adjudicació (1r curs) [>]
- Sol·licitud nova adjudicació (1r curs) [>]
- Convocatòria de renovació [>]
- Sol·licitud renovació [>]

S’ha de presentar la sol·licitud degudament emplenada juntament amb la documentació requerida a l’Àrea de Gestió Acadèmica en els terminis establerts i en l’horari d’atenció al públic.

 

Beca Fundació Corachan

 

Les beques per a graduats d'Infermeria de la Fundació Corachan són beques de formació de fins a 4.000 € per cursar estudis de postgrau. S'ha de sol·licitar a la secretaria dels estudis d'Infermeria, enviant el formulari de sol·licitud al correu mcastro@umanresa.cat dins dels dos mesos següents a la finalització dels estudis. Més informació [>]  

 

Documents

- Formulari de sol·licitud de la Beca Fundació Corachan [>]