Albert
Espelt
Hernàndez

Doctor en Biomedicina.
Graduat en Estadística Aplicada. Graduat en Psicologia.
Llicenciat en Investigació i Tècniques de Mercat.
Diplomat en Estadística.
Màster en Salut Pública.

Albert Espelt Hernández