Aida
Camps
Gómez

Màster oficial de Psicologia aplicada a les Ciències de la Salut

Llicenciada en Psicologia

Diplomada en Infermeria

Màster en Psicologia Clínica i Salut

Instructora de simulació per la Universidad Católica San Antonio de Múrcia

Investigadora de la 'Somatització i percepció de salut en les famílies'.

Responsable acadèmica de simulació a UManresa.

Coordinadora acadèmica de simulació al Centre Internacional de Simulació i Alt Rendiment Clínic (CISARC).

Coordinadora i docent del Màster oficial en Metodologia de la Simulació aplicada a la formació de professionals de Ciències de la Salut i Ciències Socials aprovat per la AQU (Agència de Qualitat Universitària) i ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación) a UManresa.

Facilitadora de diferents programes d'instructors de simulació clínica i programes de formació metodològica sobre simulació en pregrau, grau i postgrau a UManresa.

Membre de la junta directiva de la Sociedad Española en Simulación Clínica y Seguridad del Paciente (Sessep).

Aida Camps Gómez