vies d'accés

L’accés als graus d’UManresa es fa a través de la preinscripció universitària, al portal http://accesnet.gencat.cat, en els terminis corresponents. Un cop s’obté la plaça a través de la preinscripció universitària, es pot realitzar la matrícula.

 

Hi ha diferents vies per accedir a UManresa segons els estudis previs:

 

Batxillerat espanyol
Batxillerat estranger UE o conveni
Batxillerat estranger no-UE ni conveni
Cicle Formatiu de Grau Superior
Majors de 25 i 45 anys
Acreditació d'experiència laboral
Estudis universitaris acabats
Estudis universitaris parcials