Accés Cicle Formatiu de Grau Superior

Per accedir a un cicle formatiu de grau superior cal complir algun d’aquests requisits:

 

 • Tenir el títol de batxillerat o equivalent a efectes acadèmics.
 • Superar un prova regulada que, cada any, convoca el Departament d’Ensenyament.
 • Tenir el títol de tècnic d’un cicle formatiu de grau mitjà i superar el curs específic d’accés a cicles de grau superior (CAS).
 • Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
 • Tenir el títol de tècnic superior o especialista.
 • Tenir qualsevol titulació universitària o haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

 

També poden accedir les persones amb el títol de tècnic del mateix itinerari del cicle al qual volen accedir.

 

calendari

 

 • Període de preinscripció: obert
 • Període de matrícula: a partir del 24 d'abril

 

documentació

 

Si estàs interessat en un Cicle Formatiu de Grau Superior del Campus Professional UManresa, et caldrà presentar la documentació següent:

 

 

Si l'alumne és menor d'edat, també ha de presentar:

 

 • l'original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • l'original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet)

 

Els tràmits es poden fer:

 

 • Personalment, venint a les nostres instal·lacions, de l'avinguda Bases de Manresa, 1 de Manresa (edifici FUB2)
 • Per telèfon, al 93-875-73-48 (la documentació s'ha de fer arribar per correu-e, a campusprofessional@umanresa.cat)

 

contacte

Campus Professional UManresa
Avinguda Bases de Manresa, 1
08242 Manresa
93 875 73 88
campusprofessional@umanresa.cat
Horari: de 15 a 21 hores