Trabaja en UManresa - FUB

Consulta las convocatorias que tenemos abiertas en estos momentos.


A UManresa estem compromesos amb el desenvolupament i implementació del nostre model pedagògic i apostem decididament per la millora continuada de la docència a través de la innovació, per aquest motiu incrementem la nostra estructura organitzativa incorporant un/a:

Tècnic/a en Innovació Docent.

 

Què fa la Unitat d’Innovació Docent

Promou l’aplicació del model pedagògic d’UManresa i s’impulsa una millora continuada de la docència oferint formació, assessorament i acompanyament al PDI, fomentant metodologies formatives que possibilitin un procés d’ensenyament i aprenentatge experiencial, reflexiu i col·laboratiu tant en contextos docents presencials com semipresencials.

 

Què esperem de tu

Que donis suport al departament d’Innovació Docent amb la finalitat de promoure la innovació en la docència i la formació permanent del professorat, a través de l’assessorament i l’orientació adreçada al cos docent de la institució i de la planificació i execució d’activitats de millora de la qualitat docent.

 

Aquestes seran les teves responsabilitats

- Resoldre dubtes tecnològics i/o pedagògics del professorat de grau i/o màsters oficials amb relació a l’ús de Moodle.

- Oferir assessorament i orientació al professorat de grau i/o màsters oficials pel que fa a l’aprofitament didàctic de les diverses eines de Moodle.

- Crear documentació i pautes d’ús amb relació a Moodle.

- Concretar propostes de millora pel que fa a la configuració i ús de Moodle, a nivell pedagògic i/o tecnològic.

- Oferir assessorament i orientació al professorat de grau i/o màsters oficials pel que fa a la implementació pràctica de les diverses metodologies d’ensenyament i aprenentatge que caracteritzen el model pedagògic de la institució (estudi de cas, aprenentatge basat en problemes, aprenentatge basat en projectes, aprenentatge i servei i aula inversa), aplicades en contextos docents tant presencials com semipresencials.

- Coordinar i gestionar la producció de recursos d’aprenentatge.

- Donar suport a la gestió de proveïdors externs.

- Donar suport en la coordinació i execució de les accions formatives integrants del Pla de Formació Permanent del PDI de la institució.

- Col·laborar en la detecció i coordinació de necessitats formatives del professorat de grau i/o màsters oficials amb relació a la millora continuada de la docència.

- Col·laborar en el seguiment i avaluació de la transferència de la formació rebuda pel professorat en la pràctica docent.

 

Per això es necessari que aportis

- Formació: grau o llicenciatura en Pedagogia o Psicopedagogia, preferentment.

 

- Formació complementària: màster i/o postgrau en l’àmbit de la tecnologia educativa i/o la formació semipresencial o no presencial.
 

- Experiència:

- Expertesa en Moodle pel que fa a l’administració i gestió de cursos.

- Amplis coneixements de tecnologia educativa.

- Coneixements de metodologies didàctiques aplicades tant en contextos de docència presencial com en semipresencial i no presencial.

- Acreditar experiència prèvia mínima de 2 anys en taques similars a les demandades en l’àmbit de la consultoria formativa o bé en l’àmbit acadèmic.

 

- Competències:

Capacitat d’anàlisi i síntesi, raonament crític, sistematització, organització i planificació, adaptabilitat i flexibilitat, treball en equip, proactivitat, creativitat, orientació a l’excel·lència i empatia.

 

- Habilitats:

- Coneixements avançats en: Moodle, tecnologia educativa, metodologies didàctiques, docència semipresencial i/o no presencial, domini d’eines ofimàtiques.

- Excel·lent domini de l’expressió escrita i oral en català i castellà.

- Nivell mig-alt de llengua anglesa (acreditació del nivell)

 

T’incorporaràs

- A una institució amb talent creatiu, innovador, corresponsable, d’esperit emprenedor i orientat a l’excel·lència.

- Realitzant una jornada completa de 37,5h/setmanals, de dilluns a divendres.

- I tindràs oportunitats de desenvolupament professional.

 

Si t’interessa formar part d’UManresa envia el teu C.V. amb escrit motivacional a gestiopersones@umanresa.cat fins al 29/01/2021 inclòs.


Precisem incorporar professorat col·laborador per al Màster Universitari en Direcció Comptable i Auditoria de Comptes – Modalitat Semipresencial (ref. Professorat Empresa)

 

Assignatures a cobrir Titulació requerida
  • Gestió  de Riscos i Control Intern
  • Normativa de Control de Qualitat en Auditoria
  • Normativa i Procediments d’Auditoria
  • Normativa Internacional d’Auditoria
  • Normes Internacionals de Comptabilitat
  • Sistemes informàtics aplicats a l’Auditoria
Llicenciatura / Grau àmbit Empresa / Economia i amb inscripció  al ROAC (Registre Oficial d’Auditors de Comptes).
  • Normativa Jurídica i Tributaria
Doctorat àmbit Dret i Acreditació per l’Agencia de Qualitat Universitària.

 

Experiència: Acreditar experiència docent en l’àmbit universitari, d’un mínim de 3-4 anys.

 

Es valorarà també que les persones que es presenten al procés de selecció tinguin un alt sentit de la responsabilitat, de la professionalitat i que siguin capaços de mostrar iniciativa i bon treball en equip.

 

Què oferim

- Incorporació en un equip creatiu, innovador, corresponsable, d’esperit emprenedor i orientat a l’excel·lència

- Curs acadèmic 2021/2022- modalitat semipresencial

- Lloc de treball a Manresa

 

 

Les persones interessades envieu el vostre C.V. amb escrit motivacional abans del 31 de gener del 2021 a gestiopersones@umanresa.cat