UManresa-FUB prepara futurs estudiants d’educació per superar les proves específiques de la selectivitat

Una desena de joves es preparen des d’aquest mes de setembre a UManresa-FUB per aprovar les proves d’aptitud personal específiques (PAP) que han de superar tots aquells alumnes que vulguin accedir als estudis de grau en Educació Infantil i Primària que imparteixen les universitats públiques i  privades catalanes. En el curs hi participen estudiants procedents del Batxillerat, de CFGS d’Educació Infantil i d’altres que van suspendre la selectivitat del mes de juliol. Les proves específiques consisteixen en dos exàmens: un de competència logicomatemàtica i un altre de competència comunicativa i raonament crític. El curs es va iniciar el passat 1 de setembre i finalitzarà aquest dijous. Els exàmens de les PAP es faran el proper dissabte, un cop finalitzades les proves de la convocatòria de setembre de la selectivitat.

UManresa-FUB prepara futurs estudiants d’educació per superar les proves específiques de la selectivitat