UManresa-FUB consolida l’activitat investigadora amb un 45 per cent del professorat propi amb el títol de doctorat

El nombre de professors d’UManresa-FUB que disposen del títol de doctorat ha passat dels 4 de l’any 2009 als 24 l’any 2017, xifra que representa el 45% de la plantilla de professorat propi. Aquest increment s’emmarca en l’impuls que la institució universitària ha volgut donar els darrers anys a la recerca i la transferència de coneixement i que s’ha traduït amb taxes de creixement del nombre de doctors que han arribat al 42,9% l’any 2013 amb la defensa de 10 noves tesis doctorals. Aprofitant el treball investigador del professorat per a les tesis doctorals, la Direcció de Recerca i Innovació d’UManresa-FUB ha agrupat els treballs en interessos comuns per potenciar l’activitat de recerca col·laborativa, a la qual l’any 2015-2016 va destinar 73.413 euros. En l’actualitat, UManresa-FUB es proposa posar en marxa el Pla Estratègic de Recerca, Innovació i Transferència de Coneixement per al període 2017-2021, que estarà alineat amb el Pla Estratègic de la UVic-UCC i el Pla Estratègic de la Fundació Universitària del Bages 2016-2020.

UManresa-FUB consolida l’activitat investigadora amb un 45 per cent del professorat propi amb el títol de doctorat