Treballa a la FUB


Precisem incorporar un/a:

Tècnic/a per a la Unitat de Qualitat  (ref. TECNIC QUALITAT 1701)

 

Coneix la Unitat de Qualitat

La Unitat de Qualitat del Campus Manresa de la UVic-UCC, creada el març de 2009, treballa de manera coordinada amb l’Àrea de qualitat del Campus Vic. Entre les seves principals funcions destaquem:

 

 • Impuls, difusió i suport a la cultura de la qualitat a la universitat, a partir de l'explicitació i documentació de processos i procediments.
 • Elaboració, implantació i seguiment del SGIQ, conjuntament amb tots els departaments i serveis de la universitat.
 • Vetlla dels processos d’avaluació de la qualitat (verificació, seguiment, modificació i acreditació) de les titulacions.
 • Impuls i suport a l’avaluació i acreditació del PDI, tant interna com externa.
 • Difusió de les accions portades a terme en matèria de polítiques de qualitat, avaluació i innovació a UManresa amb l'objectiu de garantir la transparència.

Què esperem de tu

La persona que incorporem assumirà els següents àmbits d’actuació:
- Serà el responsable de vetllar per la coordinació i l’acompliment dels Sistemes de garanties de Qualitat interna.
- Serà l’interlocutor amb els Directors d’estudis en matèria de Qualitat.
- Serà el responsable de vetllar pel sistema d’avaluació del professorat.
___
El/la candidat/a s’encarregarà de portar a terme les tasques relatives a la redacció d’informes de qualitat segons els estàndards requerits. Analitzarà i interpretarà les dades obtingudes en enquestes i estudis. Realitzarà informes de seguiment. Dissenyarà els processos i procediments del Sistema de garantia interna de Qualitat en coordinació amb els diferents responsables. Així mateix, realitzarà reunions i coordinarà persones per garantir l’acompliment del sistema de qualitat a l’organització.

Quins requisits sol·licitem

- Titulació acadèmica: estar en possessió de titulació universitària adequada al lloc de treball.
- Formació complementària a nivell de Màster i/o Postgrau en Gestió de Qualitat.
- Experiència laboral: acreditar experiència mínima de 5 anys en gestió de la qualitat preferiblement en l’àmbit universitari. Experiència en l’elaboració i implementació de sistemes de Gestió de la Qualitat.
- Competències de comunicació, planificació i seguiment de processos, treball en equip i lideratge.

Què valorem

- Excel·lent domini de l’expressió escrita.
- Domini eines TIC, especialment en programes de qualitat.
- Coneixements d’estadística.
- Nivell mig-alt de la llengua anglesa.
- Carnet de conduir i disponibilitat de vehicle propi.

Què oferim

- Incorporació en un equip creatiu, innovador, coresponsable, d’esperit emprenedor i orientat a l’excel·lència.
- Jornada completa.
- Oportunitats de desenvolupament professional.

Interessats/des envieu el vostre C.V. a: gestiopersones@umanresa.cat amb escrit motivacional.


Precisem incorporar un/a:

Analista Programador/a per al Departament de Sistemes d’Informació  (ref.  PROGRAMADOR 1801)

 

Coneix el Departament de Sistemes d’Informació

El Departament de Sistemes d’Informació gestiona els sistemes informàtics i la xarxa de dades del campus Manresa de la UVic-UCC posant-los al servei dels usuaris de docència, recerca i gestió. Els seus principals objectius són:

 

 • Definir les línies generals d'actuació en matèria d'informàtica i de comunicacions de la Universitat.
 • Vetllar perquè la Universitat disposi dels instruments necessaris per al seu desenvolupament informàtic.
 • Desenvolupar els  programes acadèmics de la universitat.
 • Impulsar les noves tecnologies dins de l’activitat acadèmica.
 • Definir, instal·lar i mantenir els sistemes informàtics que la Umanresa posi sota la seva tutela i de la xarxa de dades.
 • Assegurar la fiabilitat i la integritat de les dades, dels sistemes i de les comunicacions.

Què esperem de tu

La persona que incorporem assumirà els següents àmbits d’actuació:
1. Serà responsable de desenvolupar projectes de programació: implementació i configuració d’accions de millora.
2. Coordinament amb l’equip, gestionarà incidències derivades de l’activitat diària.
3. Se n’ocuparà d’identificar i analitzar la possible necessitat per la posterior implementació d’accions en matèria de programació.
___
El/la candidat/a s’encarregarà de portar a terme les tasques relatives a la Programació de plataformes de sistemes subjacents en el qual es desenvolupen i despleguen aplicacions. Així mateix realitzarà el seguiment de la consecució dels objectius segons l’estratègia definida, aportant feedback del procés a les àrees corresponents. Mantindrà trobades amb persones de l’organització per a la gestió de projectes. Donarà atenció a l’usuari, tant en qüestions relatives a programació com altres requeriments relatius a la gestió informàtica en la resolució d’incidències a nivell d’infraestructures del propi departament.

Quins requisits sol·licitem

- Titulació acadèmica: estar en possessió de titulació de Grau o Enginyeria (Tècnica o Superior) en Informàtica, valorable també Telecomunicacions.
- Coneixement en llenguatges PHP i .NET.
- Experiència laboral: acreditar experiència mínima de 3 anys en l’àmbit de la programació.
- Competències d’anàlisi i planificació, treball en equip i capacitat d’aprenentatge.

Què valorem

- Formació complementària a nivell de Màster i/o Postgrau en Informàtica.
- Experiència en el sector de la formació reglada (Universitats, Escoles, Centres de Formació).
- Coneixements tècnics per el desenvolupament d’aplicacions mòbils.
- Coneixements tècnics d’aplicacions d’escriptori, web i bases de dades.
- Carnet de conduir i disponibilitat de vehicle propi.

Què oferim

- Incorporació en un equip dinàmic, creatiu, innovador, coresponsable, d’esperit emprenedor i orientat a l’excel·lència.
- Jornada completa.
- Oportunitats de desenvolupament professional.

Interessats/des envieu el vostre C.V. a: gestiopersones@umanresa.cat amb escrit motivacional.


Convocatòria de professorat d’anglès i alemany

 

Requisits:

 • Titulació universitària en Filologia o Traducció i interpretació.
 • Experiència docent, especialment en l’àmbit universitari.
 • Experiència en la preparació d’exàmens oficials.
 • Àrea d’influència: Barcelona Metropolitana i Vallès Occidental.

 

Les persones interessades hauran de remetre el CV actualitzat abans del 28 de febrer 2017 a l’adreça de correu-e gestiopersones@umanresa.cat.


Treballa a la FUB