Treballa a UManresa - FUB

Consulta les convocatòries que tenim obertes en aquests moments.


Precisem incorporar un/a:

Auxiliar de Clínica (ref. Auxiliar Cu+)

 

Què esperem de tu

La persona que incorporem assumirà les següents responsabilitats:

- Preparació, control, ordre i comandes, de material sanitari.

- Col·laborar amb la logística dels diferents processos de la CU+.

- Reserva, obertura, tancament i ordre, dels diferents espais de la CU+.

- Preparar els diferents espais de treball: consultes, sales d’espera, quiròfan, aules teòric pràctiques CU+, espais de simulació, etc.

- Col·laborar a mantenir l’ordre en tots els espais de la CU+ (endreçar mobiliari i material sanitari utilitzat, simuladors, aparells mèdics...).

- Ajudar en la gestió de tot el material fungible sanitari (rebre comandes, col·locar material al seu lloc, control d’estocs, ordenar diferents magatzems, reposició de material...).

- Donar suport puntual, en l’atenció a les persones usuàries dels diferents serveis.

- Col·laborar en la preparació dels escenaris de simulació clínica.

 

Quins requisits sol·licitem

- TITULACIÓ ACADÈMICA: CFGM o CFGS, de qualsevol de les titulacions de l‘àmbit sanitari

- FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA: ofimàtica, nivell nadiu de català i castellà.

- EXPERIÈNCIA LABORAL: Acreditar experiència mínima de 2-3 anys en tasques d’auxiliar de clínica.

 

Què valorem

- Coneixement dels diferents tipus de material i aparells sanitaris.

- Habilitats en l’ús de programari informàtic específic.

- Habilitats en l’àmbit de la imatge i so.

- Elevat grau d’autonomia per a solucionar incidències.

 

Què oferim

- Incorporació en un equip creatiu, innovador, corresponsable, d’esperit emprenedor i orientat a l’excel·lència.

- Jornada de 35h/setmanals, de dilluns a divendres. Horari de tardes.

- Oportunitats de desenvolupament professional.

 

Interessats/des envieu el vostre C.V. a: gestiopersones@umanresa.cat  amb escrit motivacional.


Precisem incorporar:

 

Professorat col·laborador pels estudis d’Administració i Direcció d’Empreses- ADE (ref. Professorat ADE)

 

Assignatures a cobrir:

 

Assignatura de Fiscalitat del 3r curs d’ADE:

Continguts: Introducció a la Llei General Tributària, els impostos directes (IRPF i IS), els impostos indirectes

 

Assignatura de Dret Laboral del 2n curs d’ADE:

Continguts: Conceptes Generals i Fonts de l’ordenament Jurídic Laboral, Contracte de Treball: elements, drets i obligacions, Sistemes retributius i fiscalitat.

 

Quins requisits sol·licitem

TITULACIÓ ACADÈMICA: Grau o llicenciatura  en  Dret, Economia,  ADE o Relacions Laborals.

EXPERIÈNCIA LABORAL: Acreditar experiència docent en l’àmbit universitari, d’un mínim de 3-4 anys.

 

Es valorarà també que el/la candidat/a tingui un alt sentit de la responsabilitat, de la professionalitat i que sigui capaç de mostrar iniciativa i bon treball en equip.

 

Què valorem

- Es valorarà molt positivament disposar de la titulació de Doctorat

- Paquet Office

 

Què oferim

- Incorporació en un equip creatiu, innovador, coresponsable, d’esperit emprenedor i orientat a l’excel·lència

- Jornada de tarda – segon semestre del curs acadèmic 2019/2020 (de febrer a juny).

- Lloc de treball a Manresa

 

Interessats/des envieu el vostre C.V. a : gestiopersones@umanresa.cat  amb escrit motivacional.