Treballa a la FUB

Consulta les convocatòries que tenim obertes en aquests moments.


Pel creixement que duu a terme la institució i la seva aposta decidida per les noves metodologies d’aprenentatge, precisem incorporar un/a:

 

Responsable d’Estratègia i Projectes de Formació No Presencial (ref.  2008)

Què esperem

La persona que incorporem haurà d’acreditar experiència mínima de 3-4 anys en el lideratge de projectes de formació no presencial.
La seva missió serà liderar la definició d’estratègies per a l’impuls de continguts formatius no presencials a través de la innovació tecnològica aplicada al disseny, desenvolupament i implementació de noves metodologies docents.

Les principals funcions a desenvolupar

• Assessorar la institució (especialment l’Àrea Acadèmica) amb la formulació de noves estratègies de formació no presencial.
• Elaborar i realitzar el seguiment pressupostari dels projectes per garantir la seva viabilitat i retorn.
• Treballar amb els Directors d’estudis i responsables per identificar necessitats potencials i tendències de formació en les línies d’activitat de Grau, Màsters i Postgraus i Formació Interna.
• Assessorar l’equip de dinamitzadors de formació sobre el disseny de continguts i activitats no presencials centrat en les necessitats de l’alumne i les possibilitats tècniques de les eines i sistemes tecnològics disponibles per aconseguir els objectius d’aprenentatge.
• Identificar i prioritzar els recursos interns i/o proveïdors externs participants en els projectes, optimitzant possibles sinergies amb el conjunt de la universitat i el territori.
• Formar i acompanyar els diferents responsables de formació en els canvis derivats de les noves estratègies per impulsar i desenvolupar la formació no presencial.
• Contribuir a la consolidació i millora continuada dels programes de formació no presencial, vetllant per la seva qualitat i efectivitat.

Requisits

• Titulació acadèmica: titulació de Grau en Pedagogia, Psicologia de l’Educació o altres afins
• Formació complementària de Màster en Educació i TIC
• Experiència laboral: acreditar experiència mínima de 3-4 anys en l’àmbit de la innovació tecnològica en entorns educatius
• Lideratge en gestió de projectes, creativitat, dinamisme i col·laboració
• Experiència en el sector de la formació reglada (Universitats, Escoles, Centres de Formació)

Què oferim

• Incorporació en un equip dinàmic, creatiu, innovador, coresponsable, d’esperit emprenedor i orientat a l’excel·lència
• Jornada completa
• Lloc de treball a Manresa

Interessats/des envieu el vostre C.V. a: gestiopersones@umanresa.cat amb escrit motivacional.

El termini per rebre candidatures finalitzarà el 6 d'octubre de 2017.


Treballa a la FUB