Sicue IN

Mitjançant el Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles (SICUE) podràs cursar part dels teus estudis a la nostra universitat amb garanties de reconeixement acadèmic i aprofitament. Els intercanvis poden ser d'un semestre o de tot un curs acadèmic, segons els acords firmats entre universitats.

 

Sol·licitud d'intercanvi a la UVic-UCC 2020-21

 

Si vols realitzar un intercanvi acadèmic al Campus UManresa de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya cal que ens facis arribar la sol·licitud de mobilitat acadèmica a ori@umanresa.cat.

 

Terminis de sol·licitud:

- Intercanvi 1r semestre (setembre-gener) i anual: 15.06.2020 SUBJECTE A CANVIS

- Intercanvi 2n semestre (gener-juny): 30.10.20 SUBJECTE A CANVIS

Si la sol·licitud és acceptada rebràs un correu electrònic d'acceptació dues setmanes després del termini de sol·licitud.

 

Selecció de candidats

Els estudiants han de reunir els requisits  fixats a la convocatòria.

Entre tots els que compleixin es farà una relació prioritzada en funció de la nota mitja del seu expedient acadèmic tenint en compte les qualificacions obtingudes fins el 30 de setembre de 2019.

El càlcul de la nota mitja es farà d'acord amb allò que estableix l'article 5 del Reial decret 1125/2003 tal i com contempla la convocatòria SICUE 2020-2021 [>]

 

Durant l'estada

Formulari de dades de contacte durant l’intercanvi [>]

 

Més informació sobre el programa Sicue

Conferència de Rectores de Universidades Españolas [>]