publicacions i recerca

Grup de recerca en Experimentació i Aprenentatge del Lab 0_6

El grup de recerca EXPERIMENTACIÓ I APRENENTATGE del LAB 0_6 està integrat per investigadors de perfil molt divers la qual cosa els configura com un equip altament interdisciplinari. Són llicenciats i doctors en Filosofia, Biologia, Psicologia, Psicopedagogia i Sociologia. A més, combinen un bagatge investigador i professional que els porta a plantejar-se un tipus de recerca altament aplicable a la pràctica pedagògica real.

 

PUBLICACIONS

 

Lemkow-Tovias, G., Carballo-Márquez, A., Pedreira Álvarez, M., Brugarolas Criach, I., Cantons-Palmitjavila, J., Mampel Alandete, S. (2016) Learning science from experience in early childhood: how to design and implement spaces for science education addressed to early childhood. ICERI.

 

Pedreira, M & Márquez, C. (en premsa) Espacios de ciencia de libre elección: posibilidades y límites. A Quintanilla, M.R & Labarrere, A. (comp.) Enseñanza de las Ciencia e Infancia. Problemáticas y avances de teoría y campo desde Iberoamérica. PUC/UST: Santiago de Chile.

 

Brugarolas Criach, I. (2016). Espais neuroeducatius. Guix d’Infantil, 86, 23-24.

 

Cantons Palmitjavila, J. (2016). L’avaluació: pistes per a la millora dels recursos. Guix d’Infantil, 86, 24-25.

 

Carballo Márquez, A. (2016). Neuroeducació: de la neurociència a l’aula. Guix d’Infantil, 86, 11-14

 

Lemkow, G. (2016). Lab 0_6: espai de ciència, espai neuroeducatiu. Guix d’Infantil, 86, 19-22.

 

Lemkow-Tovias, G., Brugarolas, I., Cantons-Palmitjavila, J., Carballo-Márquez, A. i Mampel, S. (2016). Lab 0_6: un espacio de ciencia para la primera infancia. Cuadernos de Pedagogía, 466, 57-59.

 

Pedreira, M. & Márquez, C. (2016). “Espacios de ciencia generadores de conocimiento”. Cuadernos de Pedagogía, 466, 44-49.

 

Pedreira, M., & Márquez, C. (2015). Puc tocar? análisis de una propuesta educativa 0-6 en un museo de ciencia. Revista de Museología, 64.

 

Pedreira, M. (2015). Niu de ciència, espacio de educación científica para niños. Museologia e Patrimônio, 8 (1), 9-29.

 

Pedreira (2015) Els espais de ciència a l'educació infantil. Fundació Bofill. http://www.fbofill.cat/videos/els-espais-de-ciencia-en-educacio-infantil

 

Pedreira, M. (coord) (2013) Experimentar, quin repte! Manresa: FUB

 

 

COMUNICACIONS PRESENTADES A CONGRESSOS

 

Brugaroles, I & Cantons, J. (2017) Innovar l’educació en l’àmbit de les ciències a les primeres edats. III Conferencia Internacional STEAM Cosmocaixa: Barcelona.

 

Carballo, A. (2017) Aprenem, investiguem, ens relaxem. Congrés educatiu EduMindUp!. Neurociencia en el l’aula. Tarragona

 

Lemkow, G. (2016) Learning science from experience in early childhood: How to design and implement spaces for science education addressed to early childhood. International Conference of Education, Research and Innovation: Sevilla.

 

Pedreira, M. (2016) Espacios educativos generadores de conocimiento sobre el medio natural, desde la formación inicial de educadores a las experiencias en el aula infantil. Seminario internacional “El pensamiento científico en la formación de Educadores de Párvulos: propuestas, requerimientos y desafíos. Pontificia Universidad Católica. Santiago de Chile.

 

Pedreira, M. (2016) El aprendizaje de la ciència y la tecnologia en la era digital. Jornades Internacionals “Aprenentatge i educació escolar al Segle XXI: la connexió entre experiències d’aprenentatge dins i fora de l’escola” . UB/UdG: Barcelona

 

Carballo-Márquez, A.; Lemkow-Tovías, G; Cantons-Palmitjavila, J.; Brugarolas-Criach, I.; Mampel Alandete, S.; Pedreira Álvarez, M. (2016) Lab 0-6, un espai neuroeducatiu. XII Jornades Educació Emocional. Universitat de Barcelona

 

Lemkow-Tovías  G.; Carballo Márquez A.; Cantons-Palmitjavila J.; Brugarolas Criach I.; Mampel Alandete, S.; Pedreira Álvarez M.. (2016). Neuroeducación y espacios de aprendizaje. VIII congreso internacional de Psicología y Educación, Alicante

 

Lemkow-Tovías, G., Carballo-Márquez, A., Cantons-Palmitjavila, J., Bosch-Jorba, C., Brugarolas Criach, I., Mampel Alandete, S. i Pedreira Álvarez, M. (2015). Problem-solving strategies in an experimentation proposal addressed to 5 years old children. EECERA 25th Conference (Barcelona).

 

Pedreira. M. (2016) Lab 0-6, un espai de ciència per a infants que investiguen. I Congrés CTEM de la Comunitat Valenciana. http://mestreacasa.gva.es/web/congresctem

 

Pedreira, M. i Márquez, C. (2015). Learning processes in a 2-6 activity in a natural science museum. EECERA 25th Conference (Barcelona).

 

Pedreira, M. (2014) Fira d’experimentació 0-6, la Universitat oberta a la Ciutat. XIII Congrés Internacional de Ciutats Educadores. Barcelona.

 

 

PROJECTES DE RECERCA

Ciencia sobre ruedas

Investigadora principal: Montserrat Pedreira Álvarez.
Entitat de realització: Facultat de Ciències Socials de Manresa. Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC)
Entitat finançadora: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
Quantia de la subvenció: 22.000 €
N de projecte FCT-16-11603

 

Estratègies cognitives en el procés d'experimentació en els infants

Investigador principal: Dr. Gabriel Lemkow
Entitat de realització: Campus Manresa de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC)
Entitat finançadora: (UVic-UCC)
Duració: 3 anys
Quantia de la subvenció: 21.720€

 

Ciencia sobre ruedas

Investigadora principal: Montserrat Pedreira Álvarez.
Entitat de realització: Campus Manresa de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC)
Entitat finançadora: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), Ministerio de Economía y Competitividad
Quantia de la subvenció: 28.488,00 € (Pendent de Resolució).

 

Grup de recerca en experimentació i aprenentatge del Lab 0_6