preus

Grau Preu del primer curs complet Preu del crèdit
PODOLOGIA 5.739,37€ 93,60€

 

 

 

Aquest import inclou el cost de 60 crèdits i les taxes de gestió acadèmica. El preu de la matrícula depèn del nombre de crèdits matriculats. A primer curs, és obligatori matricular-se de totes les assignatures (60 crèdits), excepte si s’opta per una matrícula a temps parcial (cal justificar aquesta decisió).

 

 

modalitats i terminis de pagament

 

A. Pagament únic per domiciliació bancària

 

B. Pagament total en quatre terminis per domiciliació bancària

> 1r pagament en el moment de la matrícula: 40%  de la matrícula + taxes
> 2n pagament 4 de novembre: 20% de la matrícula
> 3r pagament 9 de gener: 20% de la matrícula
> 4t pagament 6 de març: 20% de la matrícula

 

C. Pagament de la matrícula i preu curs diferit mitjançant crèdit bancari

> Crèdit de La Caixa

> Crèdit de Catalunya Caixa

> Crèdit de Banc Sabadell

 

Caldrà presentar en tots els casos el document de domiciliació bancària.

 

beques