preus

Grau Preu del primer curs complet Preu del crèdit
LOGOPÈDIA (semipresencial) 5.195€ 84,25€

 

 

 

Aquest import inclou el cost de 60 crèdits i les taxes de gestió acadèmica.

 

modalitats i terminis de pagament

 

A. Pagament únic per domiciliació bancària

 

B. 1 - Pagament total en tres terminis pels alumnes que es matriculen per iniciar classes el mes de setembre:

> 1r pagament en el moment de la matrícula: 40%  de la matrícula
> 2n pagament a l'octubre: 30% de la matrícula
> 3r pagament al desembre: 30% de la matrícula

 

     2 - Pagament total en dos terminis pels alumnes que es matriculen de nou accés per iniciar classes el mes de febrer:

> 1r pagament en el moment de la matrícula: 60% de la matrícula
> 2n pagament del 40% restant la primera setmana d’abril

 

 

C. Pagament de la matrícula i preu curs diferit mitjançant crèdit bancari

> Crèdit de CaixaBank

> Crèdit de BBVA CX

> Crèdit de Banc Sabadell

 

Caldrà presentar en tots els casos el document de domiciliació bancària.